Розділові знаки при прямій мові – Пряма і непряма мова. Діалог

СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ Пряма і непряма мова. Діалог Розділові знаки при прямій мові 1. Пряма мова після слів автора: А: “П”. Старий Франчукраптом схопив порожне відро, відімкнув його від криничного цепу і наче аж

Рід абревіатур – ІМЕННИКИ ГРАМАТИЧНОГО РОДУ

ІМЕННИК ІМЕННИКИ ГРАМАТИЧНОГО РОДУ Рід абревіатур У категорії іменника клас абревіатур не має “індивідуальних” засобів вираження родової належності, система передачі граматичних значень роду тут ще остаточно не сформувалася, що зумовлене Непостійним характером їх існування,

Категорія виду – ГРАМАТИЧНІ КАТЕГОРІЇ ДІЄСЛОВА

ДІЄСЛОВО 6. ГРАМАТИЧНІ КАТЕГОРІЇ ДІЄСЛОВА Категорія виду Вид – граматична категорія дієслова, що виступає як центральна щодо загальнішої дієслівної категорії – аспектуальності. Категорія виду властива українській та іншим слов’янським мовам. Семантичною ознакою категорії виду

Загальна характеристика комунікативно-стилістичних якостей мовлення

Стилістика української мови Загальна характеристика комунікативно-стилістичних якостей мовлення Усі літературно-мовні одиниці – від фонеми і до тексту – сформувались у мові з певними, тільки їм властивими функціями. Це комунікативно-стилістичні функції – комплекс тих якостей

Двокрапка й тире при узагальнювальних словах у реченнях з однорідними членами – Просте ускладнене речення

СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ Просте ускладнене речення Двокрапка й тире при узагальнювальних словах у реченнях з однорідними членами 1. Двокрапка ставиться після узагальнювального слова перед однорідними членами речення. І справді, Олексій Іванович був чоловік Неабиякий:

Префіксальний спосіб творення – Дієслово

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ Дієслово Префіксальний спосіб творення Префіксальний спосіб є основним у творенні дієслів від дієслівних основ: Працювати – перепрацювати, боятися – забоятися, розгортати – порозгортати. Найуживаніші префікси, що беруть участь у творенні дієслів, переважно

Правопис суфіксів

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО БУДОВА СЛОВА. СЛОВОТВІР Правопис суфіксів Іменникові суфікси И пишеться в суфіксах: А) – ик, – ник, – івник, – чик (-щик), – ист, – изм: Братик, вузлик, передовик; гірник,

Дієприкметниковий зворот – Дієприкметник

Самостійні частини мови Дієприкметник Дієприкметниковий зворот Дієприкметник разом із пояснювальними словами утворює дієприкметниковий зворот. На письмі в реченні дієприкметниковий зворот може виділятися комами (чи комою): – якщо зворот стоїть після означуваного слова (слова, до