Правопис складних слів – Орфографія

Українська мова Орфографія Правопис складних слів Разом пишуться: 1. Усі складноскорочені слова й похідні від них: держбанк, колгосп, міськом, держстрах, універмаг; колгоспний, комсомольський. Сюди належать і всі складноскорочені слова з першими частинами авіа-, авто-,

Розділові знаки при однорідних членах речення – Просте ускладнене речення

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ Просте ускладнене речення Розділові знаки при однорідних членах речення 1. Між усіма однорідними членами, якщо вони з’єднані перелічувальною інтонацією без сполучників, ставиться кома: Суворовці завжди йдуть

Послідовність фонетичного розбору слова

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО ФОНЕТИКА. ОРФОГРАФІЯ Послідовність фонетичного розбору слова 1. Назвати аналізоване слово. 2. Указати кількість складів; визначити, які з них закриті, які – відкриті. 3. Указати наголошений склад. 4. Назвати голосні

Робота зі стилістики в початковій школі

8.3. Робота зі стилістики в початковій школі Навчаючи української мови молодших школярів, учитель розширює коло питань, конкретизуючи й поглиблюючи зміст шкільної програми. Адже структура шкільного курсу, незалежно, якого типу школа – нового чи традиційного,

Риторика як складова стилістики

Стилістика української мови Риторика як складова стилістики Важливим елементом стилістики, загальної теорії й практики культури мовлення є ритори к а (грец. rhetor – оратор) – наука красномовства (ораторського мистецтва). Риторика – це також навчальний

Зміст позакласної роботи

Зміст позакласної роботи Основним змістом позакласної роботи є: – засвоєння загальних відомостей про мову, актуальних питань з лексикології, фразеології, граматики, стилістики, риторики тощо; – ознайомлення з лексикографічними, енциклопедичними, довідковими виданнями; – ознайомлення з етимологічними

Голосні і приголосні звуки – Звуки мовлення

ФОНЕТИКА. ОРФОЕПІЯ. ГРАФІКА. ОРФОГРАФІЯ Звуки мовлення Голосні і приголосні звуки Усього в українській мові 38 звуків. Не всі звуки мовлення творяться однаково. Так, одні утворюються лише за допомогою голосу. Їх називають Голосними звуками. У

Активні і пасивні дієприкметники – Дієприкметник

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО МОРФОЛОГІЯ Дієприкметник Активні і пасивні дієприкметники Активні дієприкметники виражають ознаку за дією, яку виконує пояснюваний іменник: Атакуючий загін, дозрілий плід. Пасивні дієприкметники виражають ознаку за дією, яку над пояснюваним

Числівники кількісні і порядкові – Числівник

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ Числівник Числівники кількісні і порядкові Кількісні числівники означають кількість або число і відповідають на питання Скільки?: Чотири, шістнадцять, п’ятдесят сім, дев’ятеро, тридцятеро, дві третіх, три цілих і п’ять десятих тощо. Порядко̍ві числівники

Заперечні займенники – Займенник

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО МОРФОЛОГІЯ Займенник Заперечні займенники Заперечні займенники утворюються додаванням префікса Ні – до відносно-питальних: Ніхто, ніщо, ніякий, нічий, ніскільки. Заперечні займенники відмінюються як і питально-відносні, від яких вони утворені. У