Робота над словом на уроках літератури та інших предметів

6.5. Робота над словом на уроках літератури та інших предметів Суттєву роль у лексичній роботі повинні зіграти уроки літератури, на яких учитель з’ясовує значення слова в тексті художнього твору, показує залежність використання тих чи

Завдання та вправи для самоконтролю – Дієслово

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО МОРФОЛОГІЯ Дієслово Завдання та вправи для самоконтролю 1. Спишіть прислів’я, розкриваючи дужки. Поясніть правопис дієслів. 1. Ніщо (не) підноситься вище правди. 2. Два хитрих мудрого (не) переважать. З. Раз

Зразок розбору вигуку – Вигук

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО МОРФОЛОГІЯ Вигук Зразок розбору вигуку Ой, як же ви мене налякали! (О. Маковей) Ой – вигук. Група за значенням – емоційні. Первинний. – Відокремлюється від інших слів у реченні

Лексична робота на уроках граматики

6.4. Лексична робота на уроках граматики Відомості з лексики потребують подальшого систематичного повторення. У програмі пропонується продовжити роботу над синонімами, антонімами, переносним значенням слів, фразеологізмами під час вивчення тем “Іменник”, “Прикметник”, “Дієслово”, “Прислівник”. Повторення

Основа слова і закінчення змінних слів

БУДОВА СЛОВА. ОРФОГРАФІЯ Основа слова і закінчення змінних слів В українській мові більшість слів змінюється. Наприклад, ми говоримо: Цікава книга, цікаві книги; летить ракета, летять ракети; два роки, двох років І т. ін. Як

Стилістичні особливості загальних і власних іменників

Стилістика української мови Стилістичні особливості загальних і власних іменників Спілкування між людьми відбувається переважно внаслідок використання загальних назв, які становлять узагальнені найменування предметів (предметом у граматиці прийнято називати все те, до чого майже в

Активні і пасивні фразеологізми

Розділ 11 СТИЛІСТИКА І КОНОТАЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ § 32. Активні і пасивні фразеологізми Фразеологізми з погляду їх уживаності можна розділити на дві групи – активні й пасивні (застарілі ФО й фразеологізми – інновації). Активні

Засоби навчання

4.9. Засоби навчання На підвищення ефективності кожного з методів навчання впливає продумане використання засобів навчання. До них належать дидактичний матеріал, наочність, технічні засоби, які й забезпечують успішну навчальну роботу на уроці. Дидактичний матеріал поєднується

Професійні слова (терміни) – ЛЕКСИКА

ЛЕКСИКА Професійні слова (терміни) В українській мові є слова, які вживаються в мові людей певних професій: лікарів, музикантів, інженерів, програмістів, будівельників тощо. Ці слова позначають знаряддя й матеріали праці, процеси виробництва, характерні для різних

Планування уроків мови та підготовка до них

3.6. Планування уроків мови та підготовка до них Технології проведення сучасного уроку передує підготовка до нього. Як підготувати сучасний урок, щоб він відповідав тим вимогам, що ставляться до нього? Відповідь на це питання криється