Творення слів на базі фразеологізмів – СПІВВІДНЕСЕНІСТЬ ФРАЗЕОЛОГІЗМУ І СЛОВА

Розділ 4 СПІВВІДНЕСЕНІСТЬ ФРАЗЕОЛОГІЗМУ І СЛОВА § 7. Творення слів на базі фразеологізмів Спостереження над процесом відфраземного словотворення допомагають простежити за конкретними виявами взаємодії слів і фразеологізмів, за їх функціональною і семантичною співвіднесеністю, виявити

Способи творення прикметників

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО МОРФОЛОГІЯ Прикметник Способи творення прикметників Префіксальним способом прикметники утворюються від: А) прикметників: Сильний – пресильний; високий – невисокий; Б) іменників (із прийменником Без): Без меж – безмежний; без крил

Усне мовлення, розмовне мовлення – Стилі і форми мови

Стилістика української мови Усне мовлення, розмовне мовлення Терміни “усне мовлення” й “розмовне мовлення” семантично не тотожні. Позначувані ними мовні явища мають як спільні, так і відмінні ознаки. Однак ці поняття не завжди розглядають розмежовано,

Правопис суфіксів іменників – Орфографія

Українська мова Орфографія Правопис суфіксів іменників 1. Суфікси – ик, – ник, – івник, – чик (-щик) пишуться зи: братик, вузлик, передовик; гірник, кулеметник; газівник, працівник; хлопчик, прапорщик. ПриміткА. Слід відрізняти український суфікс –

Зразок синтаксичного розбору безсполучникового складного речення

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ Види складних речень Зразок синтаксичного розбору безсполучникового складного речення Гув мотор, катер пінив носом хвилі (Ю. Мушкетик). 1. Граматичні основи: Гув мотор і катер пінив. 2.

Уживання прийменників – Прийменник

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО МОРФОЛОГІЯ Прийменник Уживання прийменників Кожний прийменник уживається з тим чи іншим непрямим відмінком. Прийменники Біля, для, від, без, до, з-за, з-під, крім, серед, після вживаються тільки з родовим відмінком;

Орудний відмінок – СЕМАНТИЧНІ ФУНКЦІЇ ВІДМІНКІВ

ІМЕННИК СЕМАНТИЧНІ ФУНКЦІЇ ВІДМІНКІВ Орудний відмінок Орудний відміток спеціалізується на вираженні функції інструменталя, іншим відмінкам ця семантична ознака не властива. Формування вказаного значення відбувається при дієсловах-присудках із семою активної конкретної фізичної дії, яка виконана

Ненаголошені Е та И в коренях слів – Орфографія

Українська мова Орфографія Ненаголошені Е та И в коренях слів Написання ненаголошених перевіряємо наголосом: Буква Е пишеться: 1. Якщо при змінюванні неясний звук випадає: палець – пальця, шевця – швець. 2. Якщо при змінюванні