Загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль – Числівник

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ Числівник Загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль Числівник – це самостійна частина мови, що означає число, кількість та порядок предметів при лічбі. Числівники відповідають на питання Скільки? котрий? Наприклад: День гуляє, Три

Методика навчання орфографії

5.7. Методика навчання орфографії У свій час обгрунтувалися різні підходи до навчання орфографії: одні методисти підкреслювали вирішальну роль прийому списування (Л. Томсон, В. Малаховський М. Державін, О. Миртов, Є. Мейман, В. Лай та ін.),

Спостереження й аналіз уроку

3.7. Спостереження й аналіз уроку Одним із шляхів підвищення майстерності учителя, удосконалення технології проведених ним уроків є спостереження й аналіз уроку. Умінням спостерігати й аналізувати урок має володіти кожен учитель, особливо молодий, для якого

Правопис слів з частинами напів – і ПІВ – – Орфографія

Українська мова Орфографія Правопис слів з частинами напів – і ПІВ- Частини напів – і пів – звичайно пишуться разом: напівсон, півроку, піввідра, пів’яблука. Частина пів – пишеться через дефіс лише з власними назвами:

СИНТАКСИЧНІ ПАРАМЕТРИ ЧИСЛІВНИКІВ

ЧИСЛІВНИК 5. СИНТАКСИЧНІ ПАРАМЕТРИ ЧИСЛІВНИКІВ На противагу іменникам і прикметникам, лексичне значення яких корелює з відповідною синтаксичною функцією (пор.: назва предмета – синтаксична функція підмета, назва статичної ознаки – синтаксична функція атрибута, означення), числівники,

Звертання – Просте речення

Словосполучення Просте речення Звертання Звертання – це слово або словосполучення, що називає особу чи предмет, до яких звертається мовець: Неси ж мене, коню, по чистому полю! (І. Франко) Місяченьку, наш голубоньку, ходи до нас

Питання для самоконтролю – велика і мала літери

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО ФОНЕТИКА. ОРФОГРАФІЯ Питання для самоконтролю 1. Коли назви тварин пишуться з малої літери? Наведіть приклади. 2. Як пишуться слова, що означають назви найвищих державних установ? Наведіть приклади. 3. Як

АД’ЄКТИВАЦІЯ

ПРИКМЕТНИК 8. АД’ЄКТИВАЦІЯ Ад’єктивація, або перехід частин мови у прикметник, є одним з видів мі ж категоріальної транспозиції. У прикметник може перейти іменник, дієслово і прислівник. Існує три ступені переходу: синтаксичний, морфологічний і семантичний.