Акт

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА Акт Акт – це документ правової чинності, складений однією або кількома особами на підтвердження певних подій чи фактів. Акти бувають: – законодавчі; – адміністративні. Законодавчі містять

СЛОВОТВІР ДІЄСЛОВА

ДІЄСЛОВО 5. СЛОВОТВІР ДІЄСЛОВА Дієслово характеризується найбагатшою серед інших частин мови словотвірною структурою, йому властива префіксація, суфіксація, використовуються інтерфікси, закінчення (флексії), у творення дієслівних форм втягується морфема (частка) – ся, практикується словоскладання, що виявляється

Послідовність розбору числівника – Числівник

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО МОРФОЛОГІЯ Числівник Послідовність розбору числівника 1. Назва частини мови. Загальне значення. 2. Початкова форма (називний відмінок однини). 3. Розряд за значенням (кількісний чи порядковий; для кількісних – які числа

Ваучер

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА Ваучер Слово ваучер має кілька значень: 1) приватизаційний цінний папір; 2) документ, що засвідчує надання кредиту; 3) грошовий підтверджувальний документ (наприклад, оплачені рахунок-фактура, рахунок або квитанція),

Завдання та вправи для самоконтролю – Просте ускладнене речення

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ Просте ускладнене речення Завдання та вправи для самоконтролю 1. Знайдіть однорідні члени. Визначте, якими членами речення вони є і як виражений зв’язок між ними. Поясніть наявність

Стилістика службових слів

Стилістика української мови Стилістика службових слів Кількісно невелику групу слів (їх у мові всього кілька сотень) становлять слова, які прийнято називати не повнозначними, службовими. Цим означенням аж ніяк не применшується їх важливість у мовній

Кількісні числівники

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО МОРФОЛОГІЯ Числівник Кількісні числівники Кількісні числівники виражають кількісну характеристику предметів або абстрактне число. До кількісних числівників належать: власне кількісні, збірні, дробові, неозначено-кількісні. Власне кількісні числівники означають цілі числа: Чотири,

Стилістичне використання архаїзмів, історизмів

Стилістика української мови Стилістичне використання архаїзмів, історизмів Лексика мови кожного народу, який розвивається (економічно, політично і т. ін., отже, й духовно), перебуває в стані більш чи менш суттєвих змін, не тільки соціально прогресивних, а