Розбір дієприкметника як особливої форми дієслова – Дієприкметник як особлива форма дієслова

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ Дієприкметник як особлива форма дієслова Розбір дієприкметника як особливої форми дієслова Послідовність розбору 1. Слово. 2. Назва частини мови, її форма. 3. Початкова форма (називний відмінок однини чоловічого роду, жіночого роду, середнього

Загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль – Прислівник

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ Прислівник Загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль Прислівником називається незмінна самостійна частина мови, що виражає сталу ознаку дії, стану, ознаку іншої ознаки або предмета. Наприклад: А Восени шумів-шумів ліс По-осінньому (А. Головко).

Називний відмінок – СЕМАНТИЧНІ ФУНКЦІЇ ВІДМІНКІВ

ІМЕННИК СЕМАНТИЧНІ ФУНКЦІЇ ВІДМІНКІВ Називний відмінок Серед семи відмінків української мови центральним є називний, з яким пов’язана номінація будь-якого об’єкта навколишньої дійсності. Особливе місце називного з-поміж інших відмінків зумовлене тим, що в системі виражальних

Відносні прикметники

Самостійні частини мови Прикметник Відносні прикметники Відносні прикметники вказують на ознаку через їхні зв’язки, відношення з іншими предметами та діями: студентський квиток, скляна ваза, учорашній день, актовий зал, методична рада. Відносні прикметники не мають

Складні речення зі сполучниковим і безсполучниковим зв’язком

СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ Складне речення з різними видами зв’язку (складна синтаксична конструкція) Складні речення зі сполучниковим і безсполучниковим зв’язком У складному реченні одні частини можуть поєднуватися між собою сполучниками чи сполучними словами, а інші

Українська абетка – Фонетика

Українська мова Фонетика Українська абетка Аа Бб Вв Гг Гг Дд Ее Єє Жж Зз Ии Іі Йй Кк Лл Мм Нн Оо Пп Рр Сс Тт Уу Фф Хх Цц Чч Шш Щщ

Розбір прислівника як частини мови – Прислівник

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ Прислівник Розбір прислівника як частини мови Послідовність розбору 1. Слово. 2. Частина мови. 3. Розряд за значенням. 4. Ступені порівняння (якщо є). 5. Синтаксична роль. 6. Особливості правопису (якщо є). Христина Найбільше

ЗАМІСТЬ ПЕРЕДМОВИ

ЗАМІСТЬ ПЕРЕДМОВИ Термін Фразеологія (від гр. Phrasis – вираз, спосіб вираження, зворот і logos – слово, вчення) в сучасній українській мові вживається принаймні в чотирьох значеннях: 1) Розділ мовознавства, що вивчає фразеологічну систему мови;