Узагальнено-особові речення – Односкладні речення

СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ Односкладні речення Узагальнено-особові речення Узагальнено-особовим реченням називається таке односкладне речення, головний член якого позначає дію, властиву будь-якій (узагальненій) особі. Головний член узагальнено-особових речень виражається дієсловом у формі: А) наказового способу (однина

Дієприслівниковий зворот – Дієприслівник як особлива форма дієслова

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ Дієприслівник як особлива форма дієслова Дієприслівниковий зворот Коми при дієприслівниковому звороті й одиничному дієприслівникові Дієприслівниковий зворот – це дієприслівник із залежними від нього словами. Дієприслівниковий зворот відокремлюється в реченні комами незалежно від

Особливості вивчення синтаксису

Особливості вивчення синтаксису Синтаксис (гр. syntaxis – побудова, зв’язок, сполучення) – розділ граматики, який вивчає значення та будову словосполучень і речень. Значення навчання синтаксису. Морфологія і синтаксис найповніше виявляють ознаки мови як цілісної системи.

Чергування з–із–зо (ЗІ) – Орфографія

Українська мова Орфографія Чергування з–із–зо (ЗІ) Пишеться З: 1. Перед голосними на початку слова, незалежно від паузи та закінчення попереднього слова: Постать, що з обличчя нагадує Мавку, з’являється з-за берези. (Л. Укр.) 2. Перед

Написання часток окремо і через дефіс – Частка

Українська мова Частини мови Частка Частка – службова частина мови, яка надає окремим словам або й цілим реченням певного смислового чи емоційного відтінку. Частки поділяються на такі розряди: 1. Модальні (надають смислових відтінків реченню):

Омоніми – ЛЕКСИКА

ЛЕКСИКА Омоніми Омоніми (від грецького Homos – “однаковий” і Onyma – “ім’я”) – це слова, однакові за звучанням і написанням, але зовсім різні за лексичним значенням. Наприклад: Ключ – предмет для замикання та відмикання

Правопис І та И в основах іншомовних слів – Орфографія

Українська мова Орфографія Правопис І та И в основах іншомовних слів Пишеться І: 1. Перед голосними та й, а також у кінці незмінюваних слів: ажіотаж, нотаріус, Греція, Чіатурі. 2. Після г, к, х, п,

Завдання та вправи для самоконтролю – Займенник

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО МОРФОЛОГІЯ Займенник Завдання та вправи для самоконтролю 1. Випишіть займенники. Визначте, якими частинами речення вони виступають у реченні. Шануй і поважай матір і батька. Вони дали тобі життя. Ти

Синтаксичний розбір речення з однорідними членами – Просте ускладнене речення

СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ Просте ускладнене речення Синтаксичний розбір речення з однорідними членами Послідовність розбору 1. Дати загальну характеристику простого речення (розповідне, питальне чи спонукальне; окличне чи неокличне; поширене чи непоширене; двоскладне чи односкладне; повне

Завдання та вправи для самоконтролю – Сполучник

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО МОРФОЛОГІЯ Сполучник Завдання та вправи для самоконтролю 1. Спишіть речення. Поясніть правопис сполучників. 1. Гетьте, думи, ви хмари осінні! Тож тепера весна золота (Леся Українка). 2. Таж ми з