Діалог. Розділові знаки в діалозі – Пряма і непряма мова. Діалог

СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ Пряма і непряма мова. Діалог Діалог. Розділові знаки в діалозі Діалог – це пряма мова, що передає розмову двох осіб. Діалог складається з реплік – слів, звернених до співрозмовника. Коли виправиш?

Частка

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО МОРФОЛОГІЯ Частка Часткою називається службова частина мови, яка надає реченням чи окремим його членам певних відтінків значення або слугує для утворення окремих граматичних форм. Частки не мають лексичного значення,

Заміна прямої мови непрямою – Пряма і непряма мова. Діалог

СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ Пряма і непряма мова. Діалог Заміна прямої мови непрямою Пряму мову можна замінити на непряму. Для цього треба: 1) перетворити слова автора в головну частину, а пряму мову в підрядну частину

Способи зв’язку слів у словосполученні – Словосполучення і речення

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ Словосполучення Способи зв’язку слів у словосполученні Основною ознакою словосполучень є підрядний зв’язок між головним і залежним словами. Розрізняють три види підрядного зв’язку: узгодження, керування і прилягання.

Тире в неповних реченнях – Неповні речення

СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ Неповні речення Тире в неповних реченнях У неповних реченнях на місці пропущеного члена (найчастіше присудка) за наявності паузи ставиться тире. І недарма у творах Довженка письменника журба, людське горе межують з

Стилістичні особливості категорії числа іменників

Стилістика української мови Стилістичні особливості категорії числа іменників Однією із словозмінних морфологічних (граматичних) категорій, яка містить у собі вказівку на кількість осіб, предметів, явищ, позначуваних іменниками, є категорія числа. Категорія числа іменників має здебільшого

Відокремлені уточнювальні члени речення – Речення з відокремленими членами

СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ Речення з відокремленими членами Відокремлені уточнювальні члени речення Уточнювальними називаються такі члени речення, які уточнюють, пояснюють, конкретизують ті члени речення, після яких вони стоять. Вони відповідають на питання хто саме? який

Тексти для диктантів – Прислівник

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО МОРФОЛОГІЯ Прислівник Тексти для диктантів Нічна симфонія На обрії сонце залишило блідо-рожеве пасмо. Воно розтягнулося, наче позіхало, спливло й потягнуло за собою день. Верби дрімали в берегах. Присмерк сповива

Означення – Другорядні члени речення

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ Другорядні члени речення Означення Означенням називається другорядний член речення, який вказує на ознаку предмета і відповідає на питання Який? чий? котрий? скільки? (в усіх їхніх відмінкових

Реферат

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА Реферат Реферат – це стислий виклад змісту кількох наукових робіт, що стосуються певної проблеми. Основна мета реферату – передача цілісної інформації, одержаної з різних джерел. На