Одна і дві букви н у прислівниках – Прислівник

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ Прислівник Одна і дві букви Н у прислівниках У прислівниках пишеться стільки Н, скільки їх було в прикметниках та дієприкметниках, від яких вони утворені: Рясний – рясно, пташиний – по-пташиному, ранній –

Зміст та організація діяльності

Зміст та організація діяльності студента-практиканта Зміст навчальної роботи студента під час педагогічної практики складається з таких видів діяльності: – ознайомлення із специфікою діяльності школи певного типу (загальноосвітньої, ліцею, гімназії); – планування навчально-виховного процесу та

Стилістика в системі розділів науки про мову – Стилістика як лінгвістичне вчення

Стилістика української мови Стилістика в системі розділів науки про мову Поступове й дедалі грунтовніше вивчення багатьох мов, їх основних структурних компонентів, усіх одиниць мови від античних часів спричинилось до того, що вже у 20-ті

Звичаї, обряди, вірування

Розділ 15 ПОХОДЖЕННЯ І ДЖЕРЕЛА УКРАЇНСЬКОЇ ФРАЗЕОЛОГІЇ § 44. Звичаї, обряди, вірування Вірування, повір’я, утрадиційнені обряди, звичаї, міфологічні й демонологічні уявлення, увесь “живий музей історії народу” (С. Токарєв) – основа світогляду людей. Вони втілюють

Ідеографічна класифікація фразеологізмів – ІДЕОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФРАЗЕОЛОГІЇ

Розділ 2 ІДЕОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФРАЗЕОЛОГІЇ § 5. Ідеографічна класифікація фразеологізмів Попередній аналіз фразеологічного складу української мови, апробований різними дослідниками розподіл на ідеографічні групи, власний досвід ідеографічної класифікації фразеологізмів Східно-слобожанських і східно-степових говірок Донбасу дають

Книжне мовлення – Стилі і форми мови

Стилістика української мови Книжне мовлення Якщо усне мовлення знаходить свій вияв у всіх стилях мови (крім епістолярного), а розмовне мовлення – це мовлення тільки в межах одного розмовно-побутового стилю, то терміном “книжне мовлення” позначаються

Творення видових форм дієслова – Дієслово

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ Дієслово Творення видових форм дієслова Дієслова різних видів, що мають тотожне лексичне значення, утворюють видові пари (Робити – зробити, зігріти – зігрівати, розрізати – розрізати). Видові пари можуть утворюватися за допомогою префіксів,

Культура усного й писемного мовлення – Стилі і форми мови

Стилістика української мови Культура усного й писемного мовлення Культуру усного й писемного мовлення, тобто його стилістику, кожен із мовців навіть за найсприятливіших умов опановує поступово. Бо мова безмежно багата на слова і їх лексичні