АНАЛІТИЧНІ ПРИСЛІВНИКИ З ПРИЧИНОВОЮ СЕМАНТИКОЮ – ОСНОВНІ ТИПИ АДВЕРБІАЛЬНОЇ ДЕРИВАЦІЇ

ПРИСЛІВНИК 7. ОСНОВНІ ТИПИ АДВЕРБІАЛЬНОЇ ДЕРИВАЦІЇ АНАЛІТИЧНІ ПРИСЛІВНИКИ З ПРИЧИНОВОЮ СЕМАНТИКОЮ Аналітичні прислівники з семантикою причинових відношень охоплюють адвербіалізовані прийменникові форми кількох відмінків, зокрема родового, давального, знахідного та орудного. Родовий відмінок виражає значення причини

Фразеологічна стилістика і її одиниці

Стилістика української мови Фразеологічна стилістика і її одиниці У цьому розділі стилістики вивчаються функціональні особливості фразеологізмів – найрізноманітніших за своєю семантикою і структурою мовних зворотів, які в повному складі належать до поняттєво-емоційних засобів вираження

Професійні слова. Терміни

Лексикологія Професійні слова. Терміни В українській мові є групи слів, які трапляються переважно в мові людей певних професій: камбуз, кок, рея, кубрик, бак, такелаж, зюйд – вест, норд-ост (у моряків); майна, віра (у вантажників),

Виникнення та розвиток ораторського мистецтва

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО РИТОРИКА Виникнення та розвиток ораторського мистецтва Риторика є однією з найдавніших наук, її виникнення припадає на античні часи. Первісно риторика була засобом захисту і звинувачення на судовому процесі. Громадяни

Методичні принципи мовленнєвої підготовки учнів

Методичні принципи мовленнєвої підготовки учнів До основних методичних принципів, що забезпечують ефективність роботи з розвитку мовлення учнів, належать: 1) єдність розвитку мовлення й мислення; 2) взаємозв’язок розвитку усних й писемних видів мовленнєвої діяльності; 3)

Порядок синтаксичного розбору складних речень з різними видами зв’язку

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ Види складних речень Порядок синтаксичного розбору складних речень з різними видами зв’язку 1. Встановити кількість частин (простих речень) у складному реченні. 2. Вказати види зв’язку в

СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ

СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ Синтаксис – це розділ науки про мову, що вивчає будову та лексико-граматичне значення словосполучень і речень. Пунктуація – це сукупність правил про вживання розділових знаків.

Становлення української фразеологічної етимології

Розділ 16 ЕТИМОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ УКРАЇНСЬКОЇ ФРАЗЕОЛОГІЇ § 46. Становлення української фразеологічної етимології У сфері пояснення генези українських фразеологізмів, крім згаданих авторів, назовім насамперед найвидатнішого українського мовознавця О. Потебню – історика мови, фольклориста, етнографа, автора