Поділ іменників на групи – Іменник

Українська мова Частини мови Іменник Поділ іменників на групи І відміна 1. Тверда: іменники з основою на твердий приголосний, крім шиплячих (борона, кобза, порода, химера, пора, копа, сваха). 2. М’яка: іменники з основою на

Дробові числівники – Числівник

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО МОРФОЛОГІЯ Числівник Дробові числівники Дробові числівники складаються з двох частин, перша з яких є кількісним числівником, а друга – порядковим, і відмінюються, відповідно, як кількісні й порядкові числівники: Двом

Педагогічна практика студентів – осередок позакласної роботи

11. МЕТОДИЧНА РОБОТА ВЧИТЕЛЯ-СЛОВЕСНИКА 11.1. Педагогічна практика студентів Педагогічна практика, передбачена навчальним планом, є завершальним етапом вивчення дисципліни “Шкільний курс української мови та методика його викладання”. Тому студенти цілком самостійно виконують обов’язки вчителя української

СЕМАНТИЧНІ ТИПИ ПРИЙМЕННИКІВ – ПРИЙМЕННИК

ПРИЙМЕННИК 4. СЕМАНТИЧНІ ТИПИ ПРИЙМЕННИКІВ Прийменникова система української літературної мови семантично багатопланова й неоднорідна. Семантичну класифікацію прийменників у сучасному мовознавстві здійснюють переважно на основі двох семантичних протиставлень: 1) динамічність – статичність; 2) контактність –

Питання для самоконтролю – Члени речення

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ Члени речення Питання для самоконтролю 1. Чим відрізняється речення від інших одиниць мови (звуків, морфем, слів)? 2. Назвіть основні ознаки речення. 3. Які речення називаються двоскладними?

Сполучники сурядності й підрядності – Сполучник

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО МОРФОЛОГІЯ Сполучник Сполучники сурядності й підрядності Сполучники сурядності поєднують рівноправні, синтаксично незалежні одна від одної мовні одиниці – слова, частини складного речення, речення чи групи речень у тексті. До

Епістолярний стиль мови і мовлення – Стилі і форми мови

Стилістика української мови Епістолярний стиль мови і мовлення Цей стиль суттєво й своєрідно відрізняється від усіх інших стилів. Епістолярне мовлення має тільки писемну форму вияву, хоча тексти цього стилю (приватні листи, записки, щоденникові записи,

Порівняльний зворот – Означення, додаток і обставини як другорядні члени речення

СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ Означення, додаток і обставини як другорядні члени речення Порівняльний зворот Порівняльний зворот – це обставина способу дії, яка приєднується порівняльними сполучниками як, мов, немов, наче, ніби, що та ін. Ще зорі