Стилістика узагальнено-особових речень

Стилістика української мови Стилістика узагальнено-особових речень Односкладні узагальнено-особові речення найчастіше вживають у розмовно-побутовому, художньому і, менш часто, в публіцистичному стилях мови. Майже зовсім не характерні вони для офіційно-ділового стилю мови в його писемному вияві

Робота із словниками

6.6. Робота із словниками Програми середньої школи передбачають роботу зі словниками як невід’ємний компонент збагачення лексичного запасу учнів. Словники все більше стають важливими довідниками, що допомагають учням уточнити значення і походження слова, його вимову

Зміни приголосних у дієсловах, дієприкметниках та віддієслівних іменниках – Дієслово

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО МОРФОЛОГІЯ Дієслово Зміни приголосних у дієсловах, дієприкметниках та віддієслівних іменниках 1. У дієсловах першої дієвідміни відбувається зміна приголосних: Г – ж, к – ч, х – ш, з –

Складнопідрядні речення з підрядними причини – Основні види складнопідрядних речень

СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ Основні види складнопідрядних речень Складнопідрядні речення з підрядними причини Підрядні Причинові частини виражають причину дії чи явища, про які йдеться в головній частині. Вони пояснюють головну частину в цілому й відповідають

Складносурядне речення

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ Види складних речень Складносурядне речення Складносурядним називається речення, що складається з двох і більше простих речень, незалежних одне від одного. Прості речення з’єднуються в складносурядні речення

Мова як джерело стилістичних знань – Стилістика як лінгвістичне вчення

Стилістика української мови Мова як джерело стилістичних знань Мова є складною комунікативною системою, у якій, як і загалом у світі, все має свою неповторну сутність. Цим зумовлені особливості використання мови в індивідуальному мовленні всіх

Ціннісні орієнтації в семантиці фразеологізмів

Розділ 13 КУЛЬТУРНО-НАЦІОНАЛЬНИЙ КОМПОНЕНТ В УКРАЇНСЬКИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМАХ § 39. Ціннісні орієнтації в семантиці фразеологізмів На стикові двох наукових дисциплін – фразеології та етнолінгвістики – склалися відчутні передумови для виникнення нового напряму – етнофразеології, у

Прикметникові та дієприкметникові суфікси

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО БУДОВА СЛОВА. СЛОВОТВІР Прикметникові та дієприкметникові суфікси А) – н(ий) у більшості якісних і відносних прикметників: Дружний (спів), Західний, мільйонний, принадний, фабричний; Б) – н(ій) у небагатьох прикметниках (переважно