Правопис І та И в основах іншомовних слів – Орфографія

Українська мова Орфографія Правопис І та И в основах іншомовних слів Пишеться І: 1. Перед голосними та й, а також у кінці незмінюваних слів: ажіотаж, нотаріус, Греція, Чіатурі. 2. Після г, к, х, п,

Завдання та вправи для самоконтролю – Займенник

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО МОРФОЛОГІЯ Займенник Завдання та вправи для самоконтролю 1. Випишіть займенники. Визначте, якими частинами речення вони виступають у реченні. Шануй і поважай матір і батька. Вони дали тобі життя. Ти

Синтаксичний розбір речення з однорідними членами – Просте ускладнене речення

СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ Просте ускладнене речення Синтаксичний розбір речення з однорідними членами Послідовність розбору 1. Дати загальну характеристику простого речення (розповідне, питальне чи спонукальне; окличне чи неокличне; поширене чи непоширене; двоскладне чи односкладне; повне

Завдання та вправи для самоконтролю – Сполучник

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО МОРФОЛОГІЯ Сполучник Завдання та вправи для самоконтролю 1. Спишіть речення. Поясніть правопис сполучників. 1. Гетьте, думи, ви хмари осінні! Тож тепера весна золота (Леся Українка). 2. Таж ми з

Обсяг фразеології – ФРАЗЕОЛОГІЗМ ЯК ЛІНГВІСТИЧНА ОДИНИЦЯ

Розділ 1 ФРАЗЕОЛОГІЗМ ЯК ЛІНГВІСТИЧНА ОДИНИЦЯ § 2. Обсяг фразеології Установилося два погляди на обсяг фразеології, які чітко підсумував О. Ожегов у праці “Про структуру фразеології” (1974): фразеологія в широкому розумінні і фразеологія у

Односкладні речення з головним членом – присудком – Односкладні речення

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ Односкладні речення Односкладні речення з головним членом – присудком Односкладними називаються речения, у яких є тільки один головний член і для повноти змісту вони не потребують

Відокремлені члени речення – Просте ускладнене речення

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ Просте ускладнене речення Відокремлені члени речення Відокремленими називаються члени речення, що за змістом виділяються при усному мовленні інтонацією, а на письмі – розділовими знаками: Позамістом лежали

Розряди вигуків – Вигук як особлива частина мови

Службові частини мови Вигук як особлива частина мови Розряди вигуків За значенням вигуки поділяються на: – вигуки, що служать для вираження емоцій, почуттів (о, ой, ех, ху, ага, ов-ва, леле!); – вигуки, що служать