Іменники – назви істот і неістот – Іменник

Самостійні частини мови Іменник Іменники – назви істот і неістот Іменники поділяються на: – назви істот означають назви живих предметів, відповідають на питання хто? – жінка, поет, боягуз, сорока, бджола; – назви неістот означають

Імена по батькові – Іменник

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО МОРФОЛОГІЯ Іменник Імена по батькові Імена по батькові утворюються за допомогою суфіксів: -ович – при творенні чоловічих імен по батькові: Васильович, Дорошович, Ігорович-, Микитович, Олексійович,, Юрійович, але: Ілліч, Кузьмич;

Просторові прийменники – СЕМАНТИЧНІ ТИПИ ПРИЙМЕННИКІВ – ПРИЙМЕННИК

ПРИЙМЕННИК 4. СЕМАНТИЧНІ ТИПИ ПРИЙМЕННИКІВ Просторові прийменники Просторові прийменники становлять основний тип, тому що вони поєднуються з іменниками конкретної семантики, які формують ядро іменника як лексико-граматичного класу слів, досить детально диференціюють значення, об’єднують найбільшу

Займенник

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО МОРФОЛОГІЯ Займенник Займенник – це частина мови, яка вказує на предмети, ознаки, кількість, але не називає їх. Займенники відповідають на ті самі питання, що й: – іменник: Хто? що?

Складні речення із сурядним і підрядним зв’язком

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ Види складних речень Складне речення з різними видами зв’язку Складні речення із сурядним і підрядним зв’язком Усі вдивлялись у зоряне небо, але ніхто нічого там не

Групи вставних слів і словосполучень за значенням – Вставні слова (словосполучення, речення)

СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ Вставні слова (словосполучення, речення) Групи вставних слів і словосполучень за значенням Вставні слова і словосполучення виражають: А) оцінку вірогідності повідомлюваного (упевненість або невпевненість, ступінь звичайності викладених фактів): Авжеж, безперечно, безсумнівно, без

Зразок фонетичної транскрипції – Орфоепія

Орфоепія Зразок фонетичної транскрипції Терпкими соками суворої і величної історії, волелюбністю народного серця і незбагненною любов’ю до рідної, навпіл засіяної зерном і кров’ю землі вирощена українська дума (За М. Стельмахом).

Питання для самоконтролю – Просте ускладнене речення

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ Просте ускладнене речення Питання для самоконтролю 1. Чим характеризуються ускладнені прості речення? 2. Дайте визначення однорідним членам речення, назвіть ознаки однорідності. 3. У яких позиціях узгоджені

Синтаксична роль іменників – Іменник

Самостійні частини мови Іменник Синтаксична роль іменників Іменники в реченні виступають здебільшого підметами, додатками, обставинами, хоча можуть входити до складу складеного іменного присудка, бути неузгодженим означенням, прикладкою. Вони можуть входити до складу звертань, вставних

Тире між підметом і присудком – Члени речення

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ Члени речення Тире між підметом і присудком Тире ставиться: 1. Тире між підметом і присудком ставиться, коли останній виражений іменником або кількісним числівником у називному відмінку,