Ступені порівняння якісних прикметників

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ Прикметник Ступені порівняння якісних прикметників Ступені порівняння – це такі форми якісних прикметників, які виражають різну міру вияву ознаки предмета. Ознака предмета може виявлятися звичайною мірою (Глибокий, новий), більшою мірою (Більш глибокий,

Означальні займенники – Займенник

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО МОРФОЛОГІЯ Займенник Означальні займенники До означальних належать займенники Сам (самий), весь (увесь, ввесь), кожний (кожен), інший. Відмінюються вони подібно до прикметників: Весь – як прикметники м’якої групи, решта –

Уживання одних часів і способів дієслів замість інших – Дієслово

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО МОРФОЛОГІЯ Дієслово Уживання одних часів і способів дієслів замість інших Дієслова в теперішньому часі й у простій формі майбутнього часу доконаного виду можуть вживатися замість дієслів минулого часу: Іду

Голосні наголошені й ненаголошені, їх вимова і позначення на письмі

ФОНЕТИКА. ОРФОЕПІЯ. ГРАФІКА. ОРФОГРАФІЯ Голосні наголошені й ненаголошені, їх вимова і позначення на письмі У наголошених складах усі голосні вимовляються чітко і на письмі передаються відповідними літерами. Наприклад: кн жка – книжка, л Бідь

ЗВУКОНАСЛІДУВАЛЬНІ СЛОВА – ВИГУК

ВИГУК 4. ЗВУКОНАСЛІДУВАЛЬНІ СЛОВА У лінгвістичній традиції звуконаслідувальні слова розглядаються у зв’язку з вигуками: або як окрема група вигуків, або як слова, що не входять до складу вигуків і стоять поряд з ними чи

Зразки розбору сполучника – Сполучник

Службові частини мови Сполучник Зразки розбору сполучника Житло просте, як добре слово, й законне, немовби створили його не людські руки, а сама природа, немовби зросло воно, як плід серед зелені й квітів… Не було

Багатозначність фразеологізмів – СИСТЕМНІ ВІДНОШЕННЯ У ФРАЗЕОЛОГІЇ

Розділ 5 СИСТЕМНІ ВІДНОШЕННЯ У ФРАЗЕОЛОГІЇ § 9. Багатозначність фразеологізмів Багатозначність (полісемію) розуміють як наявність у семантичній структурі мовної одиниці двох і більше значень, тобто віднесеність її до двох чи більше об’єктів позначення. Лексична

Поняття про стилі мовлення – Стилі мовлення

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО ЛІНГВІСТИКА ТЕКСТУ Стилі мовлення Поняття про стилі мовлення Стиль мовний – це різновид літературної мови, який використовується в певному суспільному аспекті життя людей. Це і побутове спілкування, і офіційно-ділові