Стилістика членів речення, питальних і спонукальних речень

Стилістика української мови Стилістика членів речення Важливу стилістичну функцію виконує член речення – мінімальна і найпоширеніша синтаксична одиниця, яка виражає в реченні певне поняття, називає особу (особи), предмет, дію, стан людини або явища, ознаку,

ЗАЙМЕННИКОВІ ПРИСЛІВНИКИ

ПРИСЛІВНИК 6. ЗАЙМЕННИКОВІ ПРИСЛІВНИКИ У складі прислівника, крім аналітичних і синтетичних відіменникових, морфологізованих відприкметникових та віддієслівних, велику групу становлять прислівники займенникового походження. їх співвідносність із займенниками простежується лише історично, з точки зору морфемної структури

Морфологічні особливості кількісних числівників – Числівник

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО МОРФОЛОГІЯ Числівник Морфологічні особливості кількісних числівників 1. Кількіснічислівники не мають категорії роду, числа, крім числівників Один, два, обидва, півтора, тисяча, мільярд, нуль. 2. Числівник один має ознаки прикметника: змінюється

Окличні речення – Речення

СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ Речення Окличні речення У залежності від емоційного забарвлення речення бувають окличні і неокличні. Речення називаються окличними, якщо вони вимовляються з додатковою окличною інтонацією, розповідно-окличною, спонукально-окличною або питально-окличною. Як би я тепер

Мовленнєвознавчі поняття і шляхи їх засвоєння

7.2. Мовленнєвознавчі поняття і шляхи їх засвоєння Результативність навчання мови в сучасній школі вимірюється не стільки мовними знаннями, уміннями й навичками, а рівнем мовленнєвознавчої підготовки, практичним володінням мовними засобами залежно від ситуації спілкування, готовністю

Концептуальні засади навчання української мови

1.2. Концептуальні засади навчання української мови Мовна освіта в Україні передбачає удосконалення технології навчального процесу, наближення його до вимог сучасного суспільства, що потребує високоосвічених, інтелектуальне розвинених і відданих державі громадян, які легко і вільно

Іменники – назви істот і неістот – Іменник

Самостійні частини мови Іменник Іменники – назви істот і неістот Іменники поділяються на: – назви істот означають назви живих предметів, відповідають на питання хто? – жінка, поет, боягуз, сорока, бджола; – назви неістот означають

Імена по батькові – Іменник

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО МОРФОЛОГІЯ Іменник Імена по батькові Імена по батькові утворюються за допомогою суфіксів: -ович – при творенні чоловічих імен по батькові: Васильович, Дорошович, Ігорович-, Микитович, Олексійович,, Юрійович, але: Ілліч, Кузьмич;