Послідовність розбору прислівника – Прислівник

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО МОРФОЛОГІЯ Прислівник Послідовність розбору прислівника 1. Аналізований прислівник. 2. На яке питання відповідає? 3. Розряд зазначенням. 4. Ступінь порівняння (якщо є). 5. Синтаксична роль у реченні. 6. Особливості вимови

Синоніми – Групи слів за значенням

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО ЛЕКСИКОЛОГІЯ Групи слів за значенням Синоніми (гр. Synonymia – Однойменний) – це слова, які називають одне поняття, відрізняючись при цьому або відтінками значення, або емоційно-стильовим забарвленням, або тим і

Стилістично обмежена лексика

Стилістика української мови Стилістично обмежена лексика Увесь словниковий склад літературної мови (частково і діалектного мовлення) становить загальновживана лексика і лексика стилістично обмежена (не загальновживана, або спеціальна). У своєму повному вияві стилістично обмежена лексика охоплює

Основні вимоги до формування мовної особистості старшокласника

9. УДОСКОНАЛЕННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК З МОВИ У СТАРШИХ КЛАСАХ 9.1. Основні вимоги до формування мовної особистості старшокласника Одне з найважливіших завдань учителя української мови полягає в підготовці мовної особистості випускника. У методичній

Назви збірних понять – Іменник

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ Іменник Назви збірних понять Іменники на позначення збірних понять утворюються за допомогою суфіксів – Ств (-цтв ), – як, – няк, – ник, – ощ, – в, – ур, – инн, –

Стилістика інфінітивних речень

Стилістика української мови Стилістика інфінітивних речень В усіх стилях і в обох формах мови – усній і писемній – за багатьох мовленнєвих ситуацій використовуються речення інфінітивні, по-своєрідному близькі до речень безособових. Інфінітивними називають односкладні

Давальний відмінок – СЕМАНТИЧНІ ФУНКЦІЇ ВІДМІНКІВ

ІМЕННИК СЕМАНТИЧНІ ФУНКЦІЇ ВІДМІНКІВ Давальний відмінок У мові з давальним відмінком пов’язане вираження функції адресата. Це значення формується іменником – другорядним членом, який перебуває у постпозиції, рідше препозиції, щодо дієслова-присудка Лексичне наповнення відмінкових форм

Пряма мова

Словосполучення Пряма мова Пряма мова – дослівна передача чужого висловлювання. Пряма мова утворює особливе складне речення, яке складається із двох частин: слів автора (вказівки на те, кому належить висловлювання) та власне прямої мови (чужого

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ – ЛЕКСИКОЛОГІЯ. ФРАЗЕОЛОГІЯ

ЛЕКСИКОЛОГІЯ. ФРАЗЕОЛОГІЯ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 1. Знайдіть серед поданих судження, яке відповідає лексичному значенню слова “квітка”: A) іменник жіночого роду, однини називного відмінка; Б) будь-яка красива рослина; B) частина рослини, переважно у вигляді пелюсток

УКРАЇНСЬКА ФРАЗЕОГРАФІЯ

Розділ 17 УКРАЇНСЬКА ФРАЗЕОГРАФІЯ Будь-яке дослідження базується на достатній кількості зібраного й певним чином систематизованого матеріалу. І тут важко переоцінити словники, зокрема, фразеологічні. Цінні, звичайно, і словники лексики. Проте слово і фразеологізм – якісно