Профілактика несприятливого впливу мікроклімату, Вплив метеорологічних чинників на організм людини

Безпека життєдіяльності 2. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ У ПОВСЯКДЕНІШ УМОВАХ ВИРОБНИЦТВА І У ПОБУТІ 2.1. Фізіологічний вплив чинників існування на життєдіяльність людини 2.1.2. Вплив метеорологічних чинників на організм людини 2.1.2.4. Профілактика несприятливого впливу мікроклімату Боротьба з

Комунікабельність, Психологічні властивості людини

Безпека життєдіяльності 1. ОСНОВИ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 1.5. Психологічні властивості людини 1.5.8. Комунікабельність Комунікабельний – здатний, схильний до контактування (з’єднання),налагодження контактів і зв’язків. Найважливіший ефект людської діяльності – праця, пізнання, спілкування. Спілкування – багатопланове явище,

Моделювання та прогнозування небезпечних ситуацій

Безпека життєдіяльності 1. ОСНОВИ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 1.4. Моделювання та прогнозування небезпечних ситуацій За умов функціонування систем “людина-машина” з різних причин виникають небезпечні ситуації. Тому великого значення набуває вміння оцінити характер їх можливих наслідків з

Нормативи та стандарти,- Електромагнітні поля та випромінювання

Безпека життєдіяльності 2. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ У ПОВСЯКДЕНІШ УМОВАХ ВИРОБНИЦТВА І У ПОБУТІ 2.3. Електромагнітні поля та випромінювання 2.3.2. Нормативи та стандарти Усе живе в біосфері постійно перебуває під впливом ЕМП природного походження, в зв’язку

Основні причини та класифікація,- Надзвичайні ситуації екологічного характеру

Безпека життєдіяльності 3. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 3.6. Надзвичайні ситуації екологічного характеру 3.6.1. Основні причини та класифікація Діяльність людини стає дедалі несуміснішою зі звичайними силами природи. Природа неспроможна відновлюватися після екстенсивної діяльності людини.

Перша допомога при отруєнні СДОР

Безпека життєдіяльності 4. ПЕРША МЕДИЧНА ДОПОМОГА ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ, ТРАВМАМ ТА В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 4.8. Перша допомога при отруєнні СДОР Хлор (СL2). Вплив на людей – подразнення дихальних шляхів, виникає набряк легенів. При високих

Долікарська допомога при обмороженні,- Долікарська допомога при різних видах травм

Безпека життєдіяльності 4. ПЕРША МЕДИЧНА ДОПОМОГА ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ, ТРАВМАМ ТА В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 4.3. Долікарська допомога при різних видах травм 4.3.3. Долікарська допомога при обмороженні Обмороження – це пошкодження тканин і органів внаслідок

Воля, Психологічні властивості людини

Безпека життєдіяльності 1. ОСНОВИ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 1.5. Психологічні властивості людини 1.5.12. Воля Воля – це здатність людини управляти своїми діями і вчинками. Вона виражається у високому самовладанні в небезпечних ситуаціях, умінні подолати перешкоди, які

Отруєння препаратами побутової хімії,- Побутові чинники небезпеки

Безпека життєдіяльності 2. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ У ПОВСЯКДЕНІШ УМОВАХ ВИРОБНИЦТВА І У ПОБУТІ 2.5. Побутові чинники небезпеки 2.5.2. Отруєння препаратами побутової хімії Останнім часом лікарі постійно стикаються із захворюваннями, які не підлягають лікуванню традиційними методами

Вплив наркотиків на фізичне та психічне здоров’я, репродуктивну функцію людини

ОСНОВИ ВАЛЕОЛОГІЇ Підручник РОЗДІЛ 6 СОЦІАЛЬНІ ТА ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ ПРИЧИНИ ВЖИВАННЯ НАРКОТИЧНИХ РЕЧОВИН. ШЛЯХИ ПРОФІЛАКТИКИ РІЗНИХ ФОРМ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ 6.6. Вплив наркотиків на фізичне та психічне здоров’я, репродуктивну функцію людини Висунуто кілька теорій дії наркотиків