Отруйні рослини,- Хімічні та біологічні чинники безпеки

Безпека життєдіяльності 2. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ У ПОВСЯКДЕНІШ УМОВАХ ВИРОБНИЦТВА І У ПОБУТІ 2.4. Хімічні та біологічні чинники безпеки 2.4.6. Отруйні рослини Отруйними є рослини, які виробляють та накопичують отруйні речовини, викликаючи отруєння людини чи

Основні принципи та вимоги до індивідуальних оздоровчих систем

ОСНОВИ ВАЛЕОЛОГІЇ Підручник РОЗДІЛ 9 ІНДИВІДУАЛЬНА ОЗДОРОВЧА СИСТЕМА ЯК ОСНОВА ПОВНОЦІННОГО ДОВГОЛІТНЬОГО ЖИТТЯ 9.3. Основні принципи та вимоги до індивідуальних оздоровчих систем Розробляючи індивідуальну оздоровчу систему треба спиратися на наукові знання про людину та

Визначення та дози іонізуючого випромінювання, Іонізуючі випромінювання. Радіаційна безпека

Безпека життєдіяльності 2. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ У ПОВСЯКДЕНІШ УМОВАХ ВИРОБНИЦТВА І У ПОБУТІ 2.2. Іонізуючі випромінювання. Радіаційна безпека 2.2.1. Визначення та дози іонізуючого випромінювання Термін “іонізуюче випромінювання” (ІВ) об’єднує різні за своєю фізичною природою види

Надійність дій людини – оператора – Ергономічні проблеми безпеки життєдіяльності

Безпека життєдіяльності 1. ОСНОВИ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 1.3. Ергономічні проблеми безпеки життєдіяльності 1.3.1. Основні цілі та завдання ергономіки Термін “ергономіка” означає “закон праці”. Його ввів ще у і 857 р. Войцех Ястшембовський. Під ергономікою розуміють

Мета та завдання валеологічної освіти педагогічних працівників

ОСНОВИ ВАЛЕОЛОГІЇ Підручник РОЗДІЛ І ОСНОВИ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ 1.5. Мета та завдання валеологічної освіти педагогічних працівників Основною метою валеологічної освіти педагогічних працівників є формування валеологічної культури вчителя як передумови його адаптації до нової

Побутова небезпека,- Побутові чинники небезпеки

Безпека життєдіяльності 2. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ У ПОВСЯКДЕНІШ УМОВАХ ВИРОБНИЦТВА І У ПОБУТІ 2.5. Побутові чинники небезпеки 2.5.1. Побутова небезпека Сучасні досягнення науки та техніки значно змінили побут людини. Електроприлади, побутова хімія, використання полімерних матеріалів

Духовність і здоров’я

ОСНОВИ ВАЛЕОЛОГІЇ Підручник РОЗДІЛ 5 ОСНОВИ ПСИХІЧНОГО ТА ДУХОВНОГО ЗДОРОВ’Я 5.10. Духовність і здоров’я Духовність – це стан душі, поведінка кожного з нас у надзвичайних життєвих ситуаціях, це наші думки, мова, вчинки, внутрішні чинники

Роль учителя в засвоєнні учнями загальнолюдських духовних цінностей – джерело духовного здоров’я

ОСНОВИ ВАЛЕОЛОГІЇ Підручник РОЗДІЛ 5 ОСНОВИ ПСИХІЧНОГО ТА ДУХОВНОГО ЗДОРОВ’Я 5.12. Роль учителя в засвоєнні учнями загальнолюдських духовних цінностей У сукупності соціальних, економічних, науково-технічних, екологічних факторів, що становлять сутність нашого життя, провідне місце належить

Отруєння медичними препаратами,- Побутові чинники небезпеки

Безпека життєдіяльності 2. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ У ПОВСЯКДЕНІШ УМОВАХ ВИРОБНИЦТВА І У ПОБУТІ 2.5. Побутові чинники небезпеки 2.5.3. Отруєння медичними препаратами Снотворні та заспокійливі ліки тепер – найпоширеніша причина побутових отруєнь. Люди, котрим були прописані

Порівняльна оцінка впливу на людину природних та техногенних випромінювань,- Уроки аварій на АЕС,- Аварії з викидом радіоактивних речовин

Безпека життєдіяльності 3. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 3.3. Аварії з викидом радіоактивних речовин 3.3.4. Порівняльна оцінка впливу на людину природних та техногенних випромінювань Радіоактивність та іонізуюче випромінювання існували на Землі і в Космосі