Аналізатори людини – Характеристика життєдіяльності людини у системі “людина – машина – середовище існування”

Безпека життєдіяльності 1. ОСНОВИ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 1.2. Характеристика життєдіяльності людини у системі “людина – машина – середовище існування” 1.2.2. Аналізатори людини Людина здійснює прямий зв’язок з керованою нею машиною та середовищем існування за допомогою

Здоров’я як практична і культурологічна проблема

ОСНОВИ ВАЛЕОЛОГІЇ Підручник РОЗДІЛ І ОСНОВИ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ 1.3. Здоров’я як практична і культурологічна проблема Дуже велике значення для здоров’я людини має її спосіб життя. Здоровий спосіб життя – це діяльність, спрямована на

Раціональна організація трудової діяльності

ОСНОВИ ВАЛЕОЛОГІЇ Підручник РОЗДІЛ 9 ІНДИВІДУАЛЬНА ОЗДОРОВЧА СИСТЕМА ЯК ОСНОВА ПОВНОЦІННОГО ДОВГОЛІТНЬОГО ЖИТТЯ 9.6. Раціональна організація трудової діяльності Міцне здоров’я забезпечує не лише відсутність хвороб, фізичних дефектів, воно є свідченням гармонійного поєднання фізичних і

Долікарська допомога при ураженні електричним струмом

Безпека життєдіяльності 4. ПЕРША МЕДИЧНА ДОПОМОГА ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ, ТРАВМАМ ТА В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 4.2. Долікарська допомога при ураженні електричним струмом Дотик до струмопровідних частин (мережі під напругою) здебільшого призводить до судом м’язів, тобто

Рухова активність і здоров’я

ОСНОВИ ВАЛЕОЛОГІЇ Підручник РОЗДІЛ 4 НАУКОВО ОБГРУНТОВАНИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ ЯК ОСНОВА ФІЗИЧНОГО ЗДОРОВ’Я 4.8. Рухова активність і здоров’я Рухова і фізична активність є винятково важливим, фундаментальним чинником формування, збереження, зміцнення здоров’я та розвитку людини,

Ергономічні вимоги до організації місця праці, Ергономічні проблеми безпеки життєдіяльності

Безпека життєдіяльності 1. ОСНОВИ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 1.3. Ергономічні проблеми безпеки життєдіяльності 1.3.2. Ергономічні вимоги до організації місця праці У системі ЛМС завжди є 3 елементи: предмет праці, засоби праці та суб’єкт праці. Найменшою цільною

Норми радіаційної безпеки, Іонізуючі випромінювання. Радіаційна безпека

Безпека життєдіяльності 2. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ У ПОВСЯКДЕНІШ УМОВАХ ВИРОБНИЦТВА І У ПОБУТІ 2.2. Іонізуючі випромінювання. Радіаційна безпека 2.2.4. Норми радіаційної безпеки Перші безмежні межі опромінення людей були визначені на початку XX ст. Оскільки у

Класифікація надзвичайних ситуацій,- Надзвичайні ситуації: визначення, причини, класифікація

Безпека життєдіяльності 3. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 3.1. Надзвичайні ситуації: визначення, причини, класифікація 3.1.3. Класифікація надзвичайних ситуацій Загально уживаної класифікації НС не існує. В основу існуючих класифікацій кладуть масштаб та глибину НС. Згідно

Загальна характеристика отруйних речовин,- Хімічні та біологічні чинники безпеки

Безпека життєдіяльності 2. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ У ПОВСЯКДЕНІШ УМОВАХ ВИРОБНИЦТВА І У ПОБУТІ 2.4. Хімічні та біологічні чинники безпеки 2.4.1. Загальна характеристика отруйних речовин Отруйні речовини. Сьогодні у світі виробляється близько 1 млн. різних хімічних

Вплив іонізуючого випромінювання на живий організм, Іонізуючі випромінювання. Радіаційна безпека

Безпека життєдіяльності 2. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ У ПОВСЯКДЕНІШ УМОВАХ ВИРОБНИЦТВА І У ПОБУТІ 2.2. Іонізуючі випромінювання. Радіаційна безпека 2.2.2. Вплив іонізуючого випромінювання на живий організм Усі ІВ дуже руйнівно впливають наживі організми, проте їхня дія