Захист від електромагнітних випромінювань,- Електромагнітні поля та випромінювання

Безпека життєдіяльності 2. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ У ПОВСЯКДЕНІШ УМОВАХ ВИРОБНИЦТВА І У ПОБУТІ 2.3. Електромагнітні поля та випромінювання 2.3.3. Захист від електромагнітних випромінювань Для зменшення впливу ЕМП на персонал та населення, яке перебуває у зоні

Причини нервово-психічних відхилень в учнів

ОСНОВИ ВАЛЕОЛОГІЇ Підручник РОЗДІЛ 5 ОСНОВИ ПСИХІЧНОГО ТА ДУХОВНОГО ЗДОРОВ’Я 5.4. Причини нервово-психічних відхилень в учнів До числа безпосередньо пов’язаних зі школою причин, що призводять до виникнення нервових порушень, можна зарахувати такі як: 1)

Поняття надзвичайної ситуації,- Надзвичайні ситуації: визначення, причини, класифікація

Безпека життєдіяльності 3. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 3.1. Надзвичайні ситуації: визначення, причини, класифікація 3.1.1. Поняття надзвичайної ситуації Більшість людей вважають, що технічна цивілізація зменшила “ризик, пов’язаний із впливом на людину та економіку негативних

Загальні поняття про першу медичну допомогу

Безпека життєдіяльності 4. ПЕРША МЕДИЧНА ДОПОМОГА ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ, ТРАВМАМ ТА В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 4.1. Загальні поняття про першу медичну допомогу Перша медична допомога – це комплекс термінових медичних заходів, котрі проводяться з раптово

Харчування і здорові. Критерії раціонального харчування

ОСНОВИ ВАЛЕОЛОГІЇ Підручник РОЗДІЛ 4 НАУКОВО ОБГРУНТОВАНИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ ЯК ОСНОВА ФІЗИЧНОГО ЗДОРОВ’Я 4.11. Харчування і здорові. Критерії раціонального харчування Харчування – це складний процес надходження в організм людини харчових речовин, необхідних для поповнення

Перша допомога при радіаційних ураженнях

Безпека життєдіяльності 4. ПЕРША МЕДИЧНА ДОПОМОГА ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ, ТРАВМАМ ТА В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 4.7. Перша допомога при радіаційних ураженнях Негативні наслідки спричинює дія на організм іонізуючого випромінювання в таких випадках: одноразового зовнішнього гамма

Уражаючи чинники звичайної зброї,- Надзвичайні ситуації, викликані пожежами, вибухами, техногенними та природними причинами

Безпека життєдіяльності 3. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 3.5. Надзвичайні ситуації, викликані пожежами, вибухами, техногенними та природними причинами 3.5.1. Уражаючи чинники звичайної зброї Звичайною називається зброя, дія якої базується на використанні енергії вибухових речовин

Причини, що призводять до проблеми вагітності

ОСНОВИ ВАЛЕОЛОГІЇ Підручник РОЗДІЛ 7 СТАТЕВЕ ВИХОВАННЯ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОЇ СІМ’Ї ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ, ЩО ПЕРЕДАЮТЬСЯ СТАТЕВИМ ШЛЯХОМ 7.9. Причини, що призводять до проблеми вагітності Усі жінки дітородного віку в період планування вагітності

Характер і темперамент, Психологічні властивості людини

Безпека життєдіяльності 1. ОСНОВИ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 1.5. Психологічні властивості людини 1.5.10. Характер і темперамент Характер – сукупність найстійкіших психічних рис особистості людини, які виявляються у її вчинках та діях. Це “сплав” вроджених і набутих

Теплообмін людини з навколишнім середовищем, Вплив метеорологічних чинників на організм людини

Безпека життєдіяльності 2. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ У ПОВСЯКДЕНІШ УМОВАХ ВИРОБНИЦТВА І У ПОБУТІ 2.1. Фізіологічний вплив чинників існування на життєдіяльність людини 2.1.2. Вплив метеорологічних чинників на організм людини 2.1.2.1. Теплообмін людини з навколишнім середовищем Життєдіяльність