Основні відмінності аварій на АЕС від ядерних вибухів,- Аварії з викидом радіоактивних речовин

Безпека життєдіяльності 3. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 3.3. Аварії з викидом радіоактивних речовин 3.3.2. Основні відмінності аварій на АЕС від ядерних вибухів Аварії на АЕС мають значні відмінності від ядерних вибухів. Розмір та

Гармонія людини і природи – джерело духовного здоров’я

ОСНОВИ ВАЛЕОЛОГІЇ Підручник РОЗДІЛ 5 ОСНОВИ ПСИХІЧНОГО ТА ДУХОВНОГО ЗДОРОВ’Я 5.11. Гармонія людини і природи – джерело духовного здоров’я Екологічні проблеми є світовими, оскільки загрожують здоров’ю і життю людської цивілізації загалом. Вони зумовлюють необхідність

Формування та корекція постави в дітей дошкільного і шкільного віку

ОСНОВИ ВАЛЕОЛОГІЇ Підручник РОЗДІЛ 4 НАУКОВО ОБГРУНТОВАНИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ ЯК ОСНОВА ФІЗИЧНОГО ЗДОРОВ’Я 4.10. Формування та корекція постави в дітей дошкільного і шкільного віку Оцінюючи фізичний розвиток дітей дошкільного віку, не треба забувати про

Аварії з викидом СДОР,- Надзвичайні ситуації, спричинені аваріями з викидом хімічних та біологічних небезпечних речовин

Безпека життєдіяльності 3. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 3.4. Надзвичайні ситуації, спричинені аваріями з викидом хімічних та біологічних небезпечних речовин 3.4.1. Аварії з викидом СДОР Однією із причин виникнення НС регіонального масштабу є аварії

Принципи, способи та засоби захисту населення

Безпека життєдіяльності 3. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 3.8. Принципи, способи та засоби захисту населення Захист населення – це комплекс заходів, спрямованих на запобігання негативному впливу наслідків НС чи максимальному послабленню ступеня їх негативного

Основні поняття,- Аварії з викидом радіоактивних речовин

Безпека життєдіяльності 3. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 3.3. Аварії з викидом радіоактивних речовин 3.3.1. Основні поняття Серед надзвичайних ситуацій особливе місце займають спричинені аваріями з викидом РР. Радіоактивне забруднення місцевості викликає необхідність швидкої

Потреби, Психологічні властивості людини

Безпека життєдіяльності 1. ОСНОВИ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 1.5. Психологічні властивості людини 1.5.6. Потреби За Е. Маслоу (США) існує 5 основних рівнів потреб людини: фізіологічні; потреба безпеки; потреба спілкування; потреба прихильності, любові та поваги; потреба самовираження,

Інфекційні хвороби органів дихання

ОСНОВИ ВАЛЕОЛОГІЇ Підручник РОЗДІЛ 8 ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ, ЩО НАБУЛИ СОЦІАЛЬНОГО ЗНАЧЕННЯ. ВСЕБІЧНА ПОІНФОРМОВАНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ ЯК ВІДПОВІДНИЙ ШЛЯХ ПОЛІПШЕННЯ ЕПІДЕМІЧНОЇ СИТУАЦІЇ 8.5. Інфекційні хвороби органів дихання Людину все її життя оточує велика кількість різних мікроорганізмів,

Потенційна безпека життєдіяльності людини Основні поняття. Теорія ризику – Системний аналіз безпеки життєдіяльності

Безпека життєдіяльності 1. ОСНОВИ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 1.1. Системний аналіз безпеки життєдіяльності 1.1.1. Потенційна безпека життєдіяльності людини Основні поняття. Теорія ризику. Життєдіяльність – це специфічна форма активності людини, яка охоплює всю різноманітність взаємодії людини з

Методичні аспекти профілактики і раннього виявлення токсикоманій у неповнолітніх

ОСНОВИ ВАЛЕОЛОГІЇ Підручник РОЗДІЛ 6 СОЦІАЛЬНІ ТА ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ ПРИЧИНИ ВЖИВАННЯ НАРКОТИЧНИХ РЕЧОВИН. ШЛЯХИ ПРОФІЛАКТИКИ РІЗНИХ ФОРМ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ 6.7. Методичні аспекти профілактики і раннього виявлення токсикоманій у неповнолітніх На основі соціологічних досліджень можна виділити