Будова електронних оболонок та властивості хімічних елементів

Хімія підготовка до ЗНО та ДПА Комплексне видання ЧАСТИНА І ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ БУДОВА АТОМА Будова електронних оболонок та властивості хімічних елементів Металічні й неметалічні елементи Хімічні властивості елементів обумовлюються не всіма електронами, а тільки

Чисельне вираження складу розчинів – РОЗЧИНИ. ТЕОРІЯ ЕЛЕКТРОЛІТИЧНОЇ ДИСОЦІАЦІЇ

ПОСІБНИК З ХІМІЇ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ ДО ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ Частина І. ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ Розділ 5. РОЗЧИНИ. ТЕОРІЯ ЕЛЕКТРОЛІТИЧНОЇ ДИСОЦІАЦІЇ § 5.1. Чисельне вираження складу розчинів У природі й техніці розчини мають величезне значення. Рослини

Властивості сульфатної кислоти та її практичне значення – ПІДГРУПА ОКСИГЕНУ

ПОСІБНИК З ХІМІЇ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ ДО ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ Частина II. НЕОРГАНІЧНА ХІМІЯ Розділ 9. ПІДГРУПА ОКСИГЕНУ § 9.7. Властивості сульфатної кислоти та її практичне значення Фізичні властивості. Сульфатна кислота – важка безбарвна оліїста

Забарвлення індикаторів

ХІМІЯ – Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ 6. Суміші речовин. Розчини 6.9. Забарвлення індикаторів Кислотно-основними індикаторами називають органічні речовини, які в різних середовищах – кислому (pH < 7), нейтральному

Поняття про розчини – РОЗЧИНИ

Хімія підготовка до ЗНО та ДПА Комплексне видання ЧАСТИНА І ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ РОЗЧИНИ Поняття про розчини Розчини є одним із різновидів дисперсних систем (від лат. disperse – розсіювати, розсипати). Усі дисперсні системи складаються з

Хімічні властивості простих речовин – НІТРОГЕН. ФОСФОР

Хімія підготовка до ЗНО та ДПА Комплексне видання ЧАСТИНА І ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ ХІМІЯ ЕЛЕМЕНТІВ НІТРОГЕН. ФОСФОР Хімічні властивості простих речовин Хімічні властивості азоту Азот являє собою дуже стійку інертну сполуку. Атоми Нітрогену зв’язані в

Оксиди Нітрогену – НІТРОГЕН. ФОСФОР

Хімія підготовка до ЗНО та ДПА Комплексне видання ЧАСТИНА І ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ ХІМІЯ ЕЛЕМЕНТІВ НІТРОГЕН. ФОСФОР Оксиди Нітрогену Нітроген утворює оксиди, перебуваючи у всіх ступенях окиснення, тобто існують нітроген(І) оксид N2O, нітроген(ІІ) оксид NO,

Зв’язки в алканах – Алкани

КЛАСИ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН 1 . Вуглеводні Органічні сполуки, що складаються тільки з елементів Карбону і Гідрогену, називають вуглеводнями. Вони становлять собою розгалужені чи нерозгалужені ланцюги або замкнені структури, скелет яких утворений лише зв’язками Карбон-Гідроген.