Ароматичні вуглеводні (арени)

Хімія Органічна хімія Вуглеводні Ароматичні вуглеводні (арени) Ароматичними вуглеводнями (аренами) Називаються сполуки, молекула яких має одне або кілька бензенових кілець – циклічних груп атомів Карбону з особливим характером сполучення. Гомологічний ряд ароматичних вуглеводнів –

Загальна характеристика – Урок 4 – Елементи VA групи

ХІМІЯ – Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання РОЗДІЛ II. НЕОРГАНІЧНА ХІМІЯ 9. Неметалічні елементи та їхні сполуки. Неметали 9.4. Елементи VA групи 9.4.1. Загальна характеристика До складу головної підгрупи V групи1 входять Нітроген

Кислоти й основи, за Льюїсом – Визначення кислот і основ

КИСЛОТИ Й ОСНОВИ 1. Визначення кислот і основ 1.3. Кислоти й основи, за Льюїсом Визначення, запропоноване Гілбертом Н. Льюїсом, не обмежується розглядом перенесення протонів. Згідно з цим визначенням, кислотами є частинки, атоми яких мають

ПОЛОЖЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ У ПЕРІОДИЧНІЙ СИСТЕМІ Д. І. МЕНДЕЛЄЄВА І СТРУКТУРА УТВОРЕННЯ НИМИ ПРОСТИХ РЕЧОВИН – КРИСТАЛИ

Хімія – універсальний довідник БУДОВА РЕЧОВИНИ КРИСТАЛИ ПОЛОЖЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ У ПЕРІОДИЧНІЙ СИСТЕМІ Д. І. МЕНДЕЛЄЄВА І СТРУКТУРА УТВОРЕННЯ НИМИ ПРОСТИХ РЕЧОВИН Будова простих речовин визначається числом валентних електронів (рис. 24). Рис. 24. Моделі будови

Металічний зв’язок

Хімія підготовка до ЗНО та ДПА Комплексне видання ЧАСТИНА І ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ ХІМІЧНИЙ ЗВ’ЯЗОК І БУДОВА РЕЧОВИНИ Металічний зв’язок Метали мають низку спільних фізичних властивостей: – добру електропровідність; – добру теплопровідність; – металічний блиск;

Нітроген(IV) оксид – Елементи VA групи

ХІМІЯ – Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання РОЗДІЛ II. НЕОРГАНІЧНА ХІМІЯ 9. Неметалічні елементи та їхні сполуки. Неметали 9.4. Елементи VA групи 9.4.5. Нітроген( IV ) оксид Нітроген утворює п’ять оксидів зі ступенями

ВАЛЕНТНІСТЬ. СКЛАДАННЯ ХІМІЧНИХ ФОРМУЛ

Хімія – універсальний довідник КІЛЬКІСНІ ВІДНОШЕННЯ В ХІМІЇ ВАЛЕНТНІСТЬ. СКЛАДАННЯ ХІМІЧНИХ ФОРМУЛ Здатність атомів приєднувати певне число інших атомів називається валентністю елемента. З одним атомом одновалентного елемента з’єднується один атом іншого одновалентного елемента, з

РОЗРАХУНКИ ЗА РІВНЯННЯМИ ХІМІЧНИХ РЕАКЦІЙ

Хімія – універсальний довідник КІЛЬКІСНІ ВІДНОШЕННЯ В ХІМІЇ РОЗРАХУНКИ ЗА РІВНЯННЯМИ ХІМІЧНИХ РЕАКЦІЙ Розглянемо наступний приклад: обчислимо масу метану, необхідного для виробництва 1000 т сажі. Розв’язання хімічної задачі має починатися із запису рівняння реакції: