Електроліз розчинів та розплавів електролітів – ОКИСНО-ВІДНОВНІ ПРОЦЕСИ

Хімія підготовка до ЗНО та ДПА Комплексне видання ЧАСТИНА І ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ ОКИСНО-ВІДНОВНІ ПРОЦЕСИ Електроліз розчинів та розплавів електролітів Сукупність ОВР, які протікають на електродах у розчинах та розплавах електролітів при пропусканні через них

Розрахунки за формулами для обчислення кількості речовини – Приклади розв’язування типових задач

ХІМІЯ – Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ 1. Основні хімічні поняття. Речовина Приклади розв’язування типових задач І. Розрахунки за формулами для обчислення кількості речовини Формули і поняття, які використовуються:

Гомологічний ряд спиртів – СПИРТИ Й ФЕНОЛИ

Хімія підготовка до ЗНО та ДПА Комплексне видання ЧАСТИНА І ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ ОРГАНІЧНА ХІМІЯ СПИРТИ Й ФЕНОЛИ Гомологічний ряд спиртів Спирти – оксигеновмісні органічні речовини, молекули яких містять одну або кілька гідроксильних груп ОН,

Класифікація органічних сполук – ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ

ПОСІБНИК З ХІМІЇ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ ДО ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ Частина III. ОРГАНІЧНА ХІМІЯ Розділ 15. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ § 15.6. Класифікація органічних сполук Усі органічні сполуки залежно від природи вуглецевого скелета можна розділити

Оксиди – НАЙВАЖЛИВІШІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

ПОСІБНИК З ХІМІЇ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ ДО ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ Частина І. ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ Розділ 6. НАЙВАЖЛИВІШІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК § 6.1. Оксиди Класифікація речовин полегшує їх вивчення. Знаючи особливості класів сполук, можна схарактеризувати властивості

Електронегативність – Здатність атомів утворювати сполуки

ХІМІЧНИЙ ЗВ’ ЯЗОК 1.3. Електронегативність Енергія іонізації показує, наскільки легко атом втрачає електрон. Спорідненість до електрона визначає здатність нейтрального атома приймати електрон. Електронегативність (ЕН) визначає розподіл електронів в існуючому хімічному зв’язку. Вона є мірою

Застосування насичених вуглеводнів та їхніх похідних – Алкани

ХІМІЯ – Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання РОЗДІЛ III. ОРГАНІЧНА ХІМІЯ 11. Вуглеводні 11.1. Алкани 11.1.3. Застосування насичених вуглеводнів та їхніх похідних 1. Метан використовують як паливо у побуті1, а також при здійсненні

Хімічні елементи

ПОСІБНИК З ХІМІЇ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ ДО ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ Частина І. ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ Розділ 1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ І ЗАКОНИ ХІМІЇ § 1.2. Хімічні елементи Атомно-молекулярне вчення дало змогу пояснити основні поняття і закони хімії.