Хімічні властивості альдегідів – АЛЬДЕГІДИ

Хімія підготовка до ЗНО та ДПА Комплексне видання ЧАСТИНА І ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ ОРГАНІЧНА ХІМІЯ АЛЬДЕГІДИ Хімічні властивості альдегідів 1. Горіння. Як і більшість органічних сполук, альдегіди добре горять на повітрі з утворенням вуглекислого газу

Естери. Реакція естерифікації – Оксигеновмісні органічні сполуки

Хімія Органічна хімія Оксигеновмісні органічні сполуки Естери. Реакція естерифікації Естери Естери Можна розглядати як похідні кислот, у яких Гідроген гідроксильної групи заміщений на вуглеводневий радикал спирту. Назви естерів утворюються від назв відповідних кислот і

Сполуки Феруму (IІI) – Ферум

ХІМІЯ – Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання РОЗДІЛ II. НЕОРГАНІЧНА ХІМІЯ 8. Металічні елементи та їхні сполуки. Метали 8.5. Ферум 8.5.2. Сполуки Феруму ( III ) Ферум(ІІІ) оксид Fe2О3 – найстійкіша природна спорка

Теплові явища при розчиненні – РОЗЧИНИ

ПОСІБНИК З ХІМІЇ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ ДО ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ Частина І. ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ Розділ 5. РОЗЧИНИ. ТЕОРІЯ ЕЛЕКТРОЛІТИЧНОЇ ДИСОЦІАЦІЇ § 5.3. Теплові явища при розчиненні Розчинення речовин супроводжується тепловим ефектом: виділенням або поглинанням теплоти

Генетичний зв’язок між класами неорганічних сполук – ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

Хімія підготовка до ЗНО та ДПА Комплексне видання ЧАСТИНА І ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК Генетичний зв’язок між класами неорганічних сполук Класифікація неорганічних речовин Генетичний зв’язок між класами сполук

Тема 4. Закономірності перебігу хімічних реакцій – ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ, ЗАКОНИ І ЗАКОНОМІРНОСТІ В ХІМІЇ

Хімія підготовка до ЗНО та ДПА Комплексне видання ЧАСТИНА ІІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ, ЗАКОНИ І ЗАКОНОМІРНОСТІ В ХІМІЇ Тема 4. Закономірності перебігу хімічних реакцій Серед чотирьох наведених варіантів відповідей виберіть одну

Виявлення Гідрогену й Оксисену – Якісний аналіз – Визначення формули

АНАЛІЗ ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК Виявлення Гідрогену й Оксисену Майже всі органічні сполуки містять Гідроген. Цей Гідроген окислюється при спалюванні або при нагріванні в присутності купрум(ІІ) оксиду, утворюючи воду, яка легко виявляється за допомогою смужки паперу,

Солі Алюмінію – Алюміній

ХІМІЯ – Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання РОЗДІЛ II. НЕОРГАНІЧНА ХІМІЯ 8. Металічні елементи та їхні сполуки. Метали 8.4. Алюміній 8.4.3. Солі Алюмінію Алюміній утворює солі всіх типів з відомими неорганічними кислотами. Зазначимо,