СУЛЬФАТНА КИСЛОТА ТА ЇЇ СОЛІ – ХІМІЯ НЕМЕТАЛІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

Хімія – універсальний довідник ХІМІЯ НЕМЕТАЛІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ СУЛЬФАТНА КИСЛОТА ТА ЇЇ СОЛІ У творений при окисненні діоксиду сульфуру триоксид сульфуру – кислотний оксид. Під час його взаємодії з водою утворюється сульфатна кислота Н2SO4: Безводна

Амфотерні гідроксиди – Амфотерні сполуки – Основні класи неорганічних сполук

ХІМІЯ – Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання РОЗДІЛ II. НЕОРГАНІЧНА ХІМІЯ 7. Основні класи неорганічних сполук 7.5. Амфотерні сполуки 7.5.2. Амфотерні гідроксиди Амфотерні гідроксиди – це гідрати амфотерних оксидів, яким притаманні слабкі основні

Характеристика хімічних елементів – КАРБОН. СИЛІЦІЙ

Хімія підготовка до ЗНО та ДПА Комплексне видання ЧАСТИНА І ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ ХІМІЯ ЕЛЕМЕНТІВ КАРБОН. СИЛІЦІЙ Характеристика хімічних елементів Властивості хімічних елементів Властивість Карбон Силіцій Хімічний символ С Si Порядковий номер Б 14 Атомна

Ентальпія утворення сполук – Перетворення енергії в хімічних реакціях

ЕНЕРГЕТИКА ХІМІЧНИХ РЕАКЦІЙ 1 . Перетворення енергії в хімічних реакціях Практично в усіх хімічних реакціях відбувається взаємне перетворення різних видів енергії. Найчастіше енергія виділяється або поглинається у вигляді теплоти. Якщо в ході реакції енергія

ГІДРОКСИД НАТРІЮ – ЛУЖНІ МЕТАЛИ

Хімія – універсальний довідник ЛУЖНІ МЕТАЛИ ГІДРОКСИД НАТРІЮ Гідроксид натрію NаОН широко відомий під назвою їдкий натр. Цю назву (історично вона була першою) він отримав завдяки високій хімічній активності стосовно тваринних тканин – “їдкості”

Реакції термічного розкладу деяких солей

ХІМІЯ – Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання ДОДАТКИ Додаток 14. Реакції термічного розкладу деяких солей Хлориди, йодиди Хлорати Нітрати, нітрити Фосфати, Гідрогенфосфати, Дигідрогенфосфати Карбонати, Гідрогенкарбонати Сульфати Сульфіти Солі амонію Інші солі

Тести – Урок 3

ХІМІЯ – Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ 3. Хімічний зв’язок Тести 3.1 Укажіть тип хімічного зв’язку в речовині, формула якої NaF А йонний Б ковалентний неполярний В ковалентний полярний

Загальна характеристика підгрупи берилію – МЕТАЛИ ГОЛОВНИХ ПІДГРУП

ПОСІБНИК З ХІМІЇ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ ДО ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ Частина II. НЕОРГАНІЧНА ХІМІЯ Розділ 13. МЕТАЛИ ГОЛОВНИХ ПІДГРУП § 13.5. Загальна характеристика підгрупи берилію Цю підгрупу складають берилій, магній і лужноземельні елементи (кальцій, стронцій,