Дія буферів – Буферні розчини – Протолітична рівновага

КИСЛОТИ Й ОСНОВИ 2. Протолітична рівновага 2.5. Буферні розчини Дія буферів Використовуючи константу рівноваги процесу дисоціації кислоти, можна показати дію буфера: – Додавання кислоти, тобто збільшення с(Н3О+). Для збереження рівноваги додані іони гідроксонію реагуватимуть

ФОСФОР I ЙОГО СПОЛУКИ – ХІМІЯ НЕМЕТАЛІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

Хімія – універсальний довідник ХІМІЯ НЕМЕТАЛІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ФОСФОР I ЙОГО СПОЛУКИ Радіус атома Фосфору майже у два рази більший, ніж Нітрогену. Це зумовлює суттєві відмінності у їхніх властивостях. Різниця в розмірах атомів позначається уже

Молекулярність реакції – Вираження швидкості реакції

ШВИДКІСТЬ ХІМІЧНИХ РЕАКЦІЙ 3. Вираження швидкості реакції Згідно з теорією зіткнення, збільшення вдвічі кількості частинок реагенту в певному об’ємі веде до збільшення кількості зіткнень вдвічі і, відповідно, до збільшення швидкості реакції вдвічі. При збільшенні

Солі кальцію – Металічні елементи головної підгрупи II групи

ХІМІЯ – Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання РОЗДІЛ II. НЕОРГАНІЧНА ХІМІЯ 8. Металічні елементи та їхні сполуки. Метали 8.3. Металічні елементи головної підгрупи II групи1 8.3.8. Солі кальцію Якісне виявлення: іони Са2+ забарвлюють

Фактори, що впливають на швидкість реакції

ПОСІБНИК З ХІМІЇ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ ДО ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ Частина І. ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ Розділ 4. ШВИДКІСТЬ ХІМІЧНИХ РЕАКЦІЙ. § 4.2. Фактори, що впливають на швидкість реакції Швидкість хімічної реакції залежить від природи речовин, що

Хімічні властивості аренів – АРОМАТИЧНІ ВУГЛЕВОДНІ (АРЕНИ)

Хімія підготовка до ЗНО та ДПА Комплексне видання ЧАСТИНА І ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ ОРГАНІЧНА ХІМІЯ АРОМАТИЧНІ ВУГЛЕВОДНІ (АРЕНИ) Хімічні властивості аренів У зв’язку з тим, що утворення ароматичного зв’язку (трьох зв’язаних подвійних зв’язків у шестичленному

Назви найважливіших кислот

ПОСІБНИК З ХІМІЇ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ ДО ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ДОДАТОК 4. Назви найважливіших кислот Борна (ортоборатна) кислота Н3ВО3 Бромідна кислота НВr Дихроматна кислота Н2Сr2О7 Іодидна кислота Нl Карбонатна кислота Н2СО3 Манганатна(VІІ) кислота НМnO4 Нітратна

Поняття про радіус атома – Періодичний закон та теорія будови атома

Хімія Загальна хімія Періодичний закон та теорія будови атома Поняття про радіус атома Атоми не мають чітко визначених меж, що зумовлено хвильовою природою електронів. У розрахунках користуються ефективними Й уявними радіусамИ, тобто радіусами шароподібних