ВПЛИВ ТЕМПЕРАТУРИ НА НАПРЯМОК ХІМІЧНОЇ РЕАКЦІЇ – ТЕРМОДИНАМІКА ХІМІЧНОГО ПРОЦЕСУ

Хімія – універсальний довідник ХІМІЧНИЙ ПРОЦЕС ТЕРМОДИНАМІКА ХІМІЧНОГО ПРОЦЕСУ ВПЛИВ ТЕМПЕРАТУРИ НА НАПРЯМОК ХІМІЧНОЇ РЕАКЦІЇ Згідно з рівнянням На значення ΔG великий вплив має температура. Цей вплив визначається знаком і величиною ΔS. При ΔS

Структура молекулярних граток речовин – Ковалентний зв’язок – Типи хімічного зв’язку

ХІМІЧНИЙ ЗВ’ ЯЗОК 2. Типи хімічного зв’язку 2.3. Ковалентний зв’язок Структура молекулярних граток речовин Молекулярні речовини утворюють у твердому агрегатному стані молекулярну гратку. На відміну від іонної гратки між молекулами в молекулярній решітці існують

БІОГЕОХІМІЧНІ ПРОЦЕСИ

Хімія – універсальний довідник ХІМІЯ І ХІМІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ ХІМІЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА. ХІМІЧНА ЕКОЛОГІЯ. БІОГЕОХІМІЧНІ ПРОЦЕСИ Хімічні процеси, що протікають у біосфері Землі за участю живих організмів, вивчає біогеохімія. Роль живих організмів у процесах, що

Алюміній оксид – Алюміній

ХІМІЯ – Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання РОЗДІЛ II. НЕОРГАНІЧНА ХІМІЯ 8. Металічні елементи та їхні сполуки. Метали 8.4. Алюміній Алюміній – елемент головної підгрупи III групи періодичної таблиці, заряд ядра – +13.

Розчинність – Властивості вуглеводнів. Агрегатний стан

КЛАСИ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН 1 . Вуглеводні 1.3 . Властивості вуглеводнів. Агрегатний стан Алкани, що мають до чотирьох атомів Карбону в молекулі (коротко-ланцюгові алкани), при кімнатній температурі є газами, алкани від 5 до 16 атомів

ВИРОБНИЦТВО ЕТАНОЛУ З ДЕРЕВИНИ – ХІМІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ

Хімія – універсальний довідник ХІМІЯ І ХІМІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ ХІМІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВО ЕТАНОЛУ З ДЕРЕВИНИ Деревина містить целюлозу і лігнін. Під впливом водних розчинів кислот целюлоза піддається гідролізу. Серед продуктів гідролізу переважає глюкоза: Лігнін при

Залежність розчинності від температури – Рівновага розчинності

ХІМІЧНА РІВНОВАГА 3. Рівновага розчинності Багато іонних речовин – наприклад, кухонна сіль – добре розчиняються у воді. Розчинність цих речовин однак обмежена: починаючи з певної кількості, речовина більше не може розчинятися, залишаючись у нерозчиненому

Хімічні властивості основ – ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

Хімія підготовка до ЗНО та ДПА Комплексне видання ЧАСТИНА І ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК Хімічні властивості основ Луги Нерозчинні гідроксиди Змінюють забарвлення індикаторів Взаємодіють із кислотами з утворенням солі й води (реакція