Фізичні властивості металів – Метали

Хімія Неорганічна хімія Метали Фізичні властивості металів Пластичність. Механічна дія на кристал із металічним зв’язком викликає зсув шарів атомів, але завдяки переміщенню валентних електронів по всьому зразку металу розриву зв’язків не відбувається. Найпластичніший метал

Витискувальний ряд металів – ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

Хімія підготовка до ЗНО та ДПА Комплексне видання ЧАСТИНА І ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК Витискувальний ряд металів Поняття про витискувальний ряд Металів У багатьох хімічних реакціях беруть участь прості речовини, зокрема метали.

Гомологічний ряд алканів – НАСИЧЕНІ ВУГЛЕВОДНІ. АЛКАНИ

Хімія підготовка до ЗНО та ДПА Комплексне видання ЧАСТИНА І ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ ОРГАНІЧНА ХІМІЯ НАСИЧЕНІ ВУГЛЕВОДНІ. АЛКАНИ Гомологічний ряд алканів Усі насичені вуглеводні можна вишикувати в ряд, в якому порядковий номер вуглеводню буде дорівнювати

Тема 23. Оксиген

Хімія підготовка до ЗНО та ДПА Комплексне видання ЧАСТИНА ІІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ НЕОРГАНІЧНА ХІМІЯ Тема 23. Оксиген Серед чотирьох наведених варіантів відповідей виберіть одну правильну 1. Виберіть властивості, що характерні для гідроген

ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ЛУЖНИХ МЕТАЛІВ – ЛУЖНІ МЕТАЛИ

Хімія – універсальний довідник ЛУЖНІ МЕТАЛИ ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ЛУЖНИХ МЕТАЛІВ Лужні метали – хімічно дуже активні речовини. На повітрі вони швидко реагують з його складовими частинами. В результаті утвориться суміш речовин, що покривають поверхню

Електронна будова атомів металічних елементів – Загальні відомості про металічні елементи та метали

ХІМІЯ – Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання РОЗДІЛ II. НЕОРГАНІЧНА ХІМІЯ 8. Металічні елементи та їхні сполуки. Метали 8.1. Загальні відомості про металічні елементи та метали Металічних елементів більше, ніж неметалічних: зі 118

Атомна маса

Хімія Загальна хімія Основні поняття, закони й теорії хімії Атомна маса Абсолютні значення мас атомів елементів – дуже малі величини, і користуватися ними незручно. Тому в розрахунках застосовують відносні значення мас атомів. Атомною одиницею

Реакції іонного обміну – РОЗЧИНИ

ПОСІБНИК З ХІМІЇ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ ДО ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ Частина І. ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ Розділ 5. РОЗЧИНИ. ТЕОРІЯ ЕЛЕКТРОЛІТИЧНОЇ ДИСОЦІАЦІЇ § 5.11. Реакції іонного обміну Згідно з теорією електролітичної дисоціації всі реакції у водних розчинах