Тема 14. Солі – ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

Хімія підготовка до ЗНО та ДПА Комплексне видання ЧАСТИНА ІІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК Тема 14. Солі Серед чотирьох наведених варіантів відповідей виберіть одну правильну 1. Вкажіть речовини, при взаємодії

Моносахариди – Вуглеводи – Оксигеновмісні органічні сполуки

ХІМІЯ – Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання РОЗДІЛ III. ОРГАНІЧНА ХІМІЯ 12. Оксигеновмісні органічні сполуки 12.6. Вуглеводи Вуглеводи1 – це речовини, які належать до класу полігідроксикарбонільних сполук. Це найпоширеніші в природі органічні сполуки,

Естери – Естери. Жири – Оксигеновмісні органічні сполуки

ХІМІЯ – Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання РОЗДІЛ III. ОРГАНІЧНА ХІМІЯ 12. Оксигеновмісні органічні сполуки 12.5. Естери. Жири 12.5.1. Естери Естери – це органічні сполуки, що утворюються внаслідок взаємодії карбонових кислот1 зі спиртами

ЗАКОН АВОГАДРО – ГАЗОПОДІБНИЙ СТАН РЕЧОВИНИ

Хімія – універсальний довідник ГАЗОПОДІБНИЙ СТАН РЕЧОВИНИ ЗАКОН АВОГАДРО Об’єм деякої порції газу залежить від кількості молекул у ній (тобто, від кількості речовини), зовнішнього тиску і температури і не залежить від природи газу. Звідси

Ряд електроактивності металів

ХІМІЯ – Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання ДОДАТКИ Додаток 4. Ряд електроактивності металів

Проба розчином Фелінга – Виявлення альдегідів

АНАЛІЗ ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК 2 . Визначення властивостей речовин 2.2. Виявлення альдегідів Альдегіди в лужному розчині є сильними відновниками. При цьому карбонільна група окислюється в карбоксильну групу. Відновлення відповідних іонів металів є доказом наявності альдегідів.

Склад атома

Хімія підготовка до ЗНО та ДПА Комплексне видання ЧАСТИНА І ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ БУДОВА АТОМА Склад атома Атоми складаються з позитивно зарядженого ядра та електронів. Електрон – найлегший з відомих елементарних частинок. Його маса (9,1

Газові закони. Закон Авогадро. Молярний об’єм газу

ПОСІБНИК З ХІМІЇ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ ДО ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ Частина І. ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ Розділ 1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ І ЗАКОНИ ХІМІЇ § 1.11. Газові закони. Закон Авогадро. Молярний об’єм газу Оскільки гази є найпростішим об’єктом