Тема 34. Алкіни

Хімія підготовка до ЗНО та ДПА Комплексне видання ЧАСТИНА ІІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ ОРГАНІЧНА ХІМІЯ Тема 34. Алкіни Серед чотирьох наведених варіантів відповідей виберіть одну правильну 1. Позначте назву алкіну, що містить чотири

Принцип Ле Шательє

ПОСІБНИК З ХІМІЇ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ ДО ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ Частина І. ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ Розділ 4. ШВИДКІСТЬ ХІМІЧНИХ РЕАКЦІЙ. § 4.7. Принцип Ле Шательє Напрямок зміщення хімічної рівноваги при зміні концентрації реагуючих речовин, температури і

ТЕПЛОВИЙ ЕФЕКТ ХІМІЧНОЇ РЕАКЦІЇ – КИСЕНЬ

Хімія – універсальний довідник КИСЕНЬ ТЕПЛОВИЙ ЕФЕКТ ХІМІЧНОЇ РЕАКЦІЇ Реакції, що супроводжуються виділенням теплоти, називаються екзотермічними. Наприклад, Реакції, що супроводжуються поглинанням теплоти, називаються ендотермічними. Наприклад, Кількість теплоти, що виділяється або поглинається в реакції, називається

Тема 38. Багатоатомні спирти

Хімія підготовка до ЗНО та ДПА Комплексне видання ЧАСТИНА ІІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ ОРГАНІЧНА ХІМІЯ Тема 38. Багатоатомні спирти Серед чотирьох наведених варіантів відповідей виберіть одну правильну 1. Позначте спільну ознаку між етанолом

Енергетичний ефект хімічних реакцій

Хімія Загальна хімія Хімічні реакції Енергетичний ефект хімічних реакцій Хімічні реакції завжди супроводжуються виділенням або поглинанням енергії. Кількість виділеної або поглиненої енергії називається тепловим ефектом хімічної реакції (Q). Реакції, що супроводжуються виділенням енергії, називаються

Розв’язування типових задач Оксиди, кислоти, основи, солі – НАЙВАЖЛИВІШІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

ПОСІБНИК З ХІМІЇ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ ДО ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ Частина І. ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ Розділ 6. НАЙВАЖЛИВІШІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК § 6.7. Розв’язування типових задач Оксиди, кислоти, основи, солі Задача 1. Напишіть рівняння реакцій, за

Гідроген хлорид. Хлоридна кислота

ХІМІЯ – Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання РОЗДІЛ II. НЕОРГАНІЧНА ХІМІЯ 9. Неметалічні елементи та їхні сполуки. Неметали 9.2. Галогени 9.2.2. Гідроген хлорид. Хлоридна кислота Гідроген хлорид (хлороводень) Молекула хлороводню є ковалентною, лінійною,

Добування аренів – АРОМАТИЧНІ ВУГЛЕВОДНІ (АРЕНИ)

Хімія підготовка до ЗНО та ДПА Комплексне видання ЧАСТИНА І ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ ОРГАНІЧНА ХІМІЯ АРОМАТИЧНІ ВУГЛЕВОДНІ (АРЕНИ) Добування аренів 1. Дегідроциклізація – добування з аліфатичних вуглеводнів. Для добування бензену та його гомологів у промисловості