Зв’язок між класами неорганічних сполук – НАЙВАЖЛИВІШІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

ПОСІБНИК З ХІМІЇ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ ДО ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ Частина І. ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ Розділ 6. НАЙВАЖЛИВІШІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК § 6.6. Зв’язок між класами неорганічних сполук Між простими речовинами, оксидами, кислотами, основами і солями

Структурні ознаки молекул барвників

КЛАСИ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН 11 . Барвники Якщо якась речовина при опроміненні видимим світлом поглинає певну частину видимого спектра (400-800 нм), то вона здається кольоровою. Людське око сприймає непоглинену, відбиту частину спектра. Ця частина є

БУДОВА ВУГЛЕВОДНІВ. 3. НЕНАСИЧЕНІ ВУГЛЕВОДНІ – ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ

Хімія – універсальний довідник ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ БУДОВА ВУГЛЕВОДНІВ. 3. НЕНАСИЧЕНІ ВУГЛЕВОДНІ Зв’язки між атомами Карбону в молекулах вуглеводнів можуть бути не тільки одинарними (в алканах), але й подвійними (в алкенах) потрійними (в алкінах). Найпростіший

Силіцій – Елементи IV групи

ХІМІЯ – Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання РОЗДІЛ II. НЕОРГАНІЧНА ХІМІЯ 9. Неметалічні елементи та їхні сполуки. Неметали 9.5. Елементи IV Групи 9.5.6. Силіцій Силіцій – 14-й елемент періодичної таблиці, заряд ядра –

Сульфур – Елементи VIA групи

ХІМІЯ – Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання РОЗДІЛ II. НЕОРГАНІЧНА ХІМІЯ 9. Неметалічні елементи та їхні сполуки. Неметали 9.3. Елементи VIA Групи 9.3.5. Сульфур Сульфур – 16-й елемент періодичної таблиці, заряд ядра –

Електронні формули

ПОСІБНИК З ХІМІЇ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ ДО ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ Частина І. ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ Розділ 2. ПЕРІОДИЧНИЙ ЗАКОН Д. І. МЕНДЕЛЄЄВА І БУДОВА АТОМІВ § 2.7. Електронні формули Розподіл електронів в атомі на енергетичних рівнях

Структура молекул жиру – Жири – Естери

КЛАСИ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН 6. Естери 6.4. Жири Олії і жири – це естери трьохатомного спирту гліцеролу і карбонових кислот. Загальна назва жирів – тригліцериди. Жири й олії – хімічно майже тотожні сполуки. Жири при

Закон об’ємних відношень Гей-Люссака – Газові закони

ДОДАТОК 2 . Газові закони Закон об’ємних відношень Гей-Люссака Гази вступають у реакцію один з одним завжди в об’ємних відношеннях, що виражаються малими цілими числами. Приклад. Водень і кисень реагують між собою в об’ємному