Сірководень і сульфіди – ПІДГРУПА ОКСИГЕНУ

ПОСІБНИК З ХІМІЇ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ ДО ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ Частина II. НЕОРГАНІЧНА ХІМІЯ Розділ 9. ПІДГРУПА ОКСИГЕНУ § 9.4. Сірководень і сульфіди Сірководень H2S – безбарвний газ із запахом тухлих яєць. Він добре розчинний

Механізм утворення естерів – Реакції естерифікації

ОРГАНІЧНІ РЕАКЦІЇ 4. Реакції естерифікації Реакцію обміну спиртів з карбоновими кислотами називають реакцією естерифікації, при відщеплюванні води утворюються естери. Приклад. Із метанової (мурашиної) кислоти і метанолу утворюється метиловий естер метанової кислоти: Естерифікація оборотна (омилення)

Елементи головних і побічних підгруп – Періодична система елементів і хвильова модель

БУДОВА АТОМА 6 . Хвильова модель 6.3 . Періодична система елементів І хвильова модель Порядок розташування елементів у періодичній системі можна пояснити на основі принципу заповнення орбіталей. Електронну конфігурацію будь-якого елемента можна вивести, виходячи

Алкілування

ОРГАНІЧНІ РЕАКЦІЇ 3. Іонні реакції 3.5 . Алкілування Алкілування, відоме як реакція Фріделя-Крафтса, полягає в утворенні нових С-С-зв’язків. Як і галогенування, воно є електрофільним заміщенням, бо для утворення електрофілу також потрібна участь кислоти Льюїса

Прості речовини – ОКСИГЕН. СУЛЬФУР

Хімія підготовка до ЗНО та ДПА Комплексне видання ЧАСТИНА І ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ ХІМІЯ ЕЛЕМЕНТІВ ОКСИГЕН. СУЛЬФУР Прості речовини Фізичні властивості речовин, утворених елементом Оксигеном Атоми Оксигену можуть утворювати два типи молекул: O2 – кисень

Оксиди – ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

Хімія підготовка до ЗНО та ДПА Комплексне видання ЧАСТИНА І ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК Оксиди Поняття про оксиди Оксиди – це різновид бінарних сполук. Бінарні сполуки поділяють на певні типи за елементом,

Кругообіг Нітрогену в природі – НІТРОГЕН. ФОСФОР

Хімія підготовка до ЗНО та ДПА Комплексне видання ЧАСТИНА І ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ ХІМІЯ ЕЛЕМЕНТІВ НІТРОГЕН. ФОСФОР Кругообіг Нітрогену в природі На нашій планеті існує два шляхи зв’язування азоту. Перший шлях полягає в потужному електричному

Енергія іонізації та спорідненість до електрона – Здатність атомів утворювати сполуки

ХІМІЧНИЙ ЗВ’ ЯЗОК В основі всіх типів хімічного зв’язку лежать електричні сили тяжіння, вони розрізняються між собою тільки за силою. А ця сила у свою чергу визначається типом наявних частинок (атомів, молекул, іонів). Розрізняють