Загальна характеристика – Урок 5 – Елементи IV групи

ХІМІЯ – Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання РОЗДІЛ II. НЕОРГАНІЧНА ХІМІЯ 9. Неметалічні елементи та їхні сполуки. Неметали 9.5. Елементи IV Групи 9.5.1. Загальна характеристика До складу головної підгрупи IV групи (14 групи)

Загальні хімічні властивості металів – Загальні відомості про металічні елементи та метали

ХІМІЯ – Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання РОЗДІЛ II. НЕОРГАНІЧНА ХІМІЯ 8. Металічні елементи та їхні сполуки. Метали 8.1. Загальні відомості про металічні елементи та метали 8.1.3. Загальні хімічні властивості металів Найтиповіша ознака

КИСЛОТИ ЯК ЕЛЕКТРОЛІТИ – ЕЛЕКТРОЛІТИ

Хімія – універсальний довідник ЕЛЕКТРОЛІТИ КИСЛОТИ ЯК ЕЛЕКТРОЛІТИ Властивості кислот можуть бути поділені на три групи. Перша група об’єднує загальні властивості кислот, зумовлені наявністю в їхніх розчинах іонів Гідрогену. Це – зміна забарвлення індикаторів,

СИЛЬНІ І СЛАБКІ ЕЛЕКТРОЛІТИ – ЕЛЕКТРОЛІТИ

Хімія – універсальний довідник ЕЛЕКТРОЛІТИ СИЛЬНІ І СЛАБКІ ЕЛЕКТРОЛІТИ Якщо реакція речовини з водою, яка призводить до утворення іонів, не проходить до кінця і у розчині залишаються молекули вихідної речовини, тобто процес електролітичної дисоціації

Кальцій оксид – Металічні елементи головної підгрупи II групи

ХІМІЯ – Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання РОЗДІЛ II. НЕОРГАНІЧНА ХІМІЯ 8. Металічні елементи та їхні сполуки. Метали 8.3. Металічні елементи головної підгрупи II групи1 8.3.6. Кальцій оксид Кальцій оксид СаО має технічні

Дисоціація кислот, основ і солей у водних розчинах – РОЗЧИНИ

ПОСІБНИК З ХІМІЇ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ ДО ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ Частина І. ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ Розділ 5. РОЗЧИНИ. ТЕОРІЯ ЕЛЕКТРОЛІТИЧНОЇ ДИСОЦІАЦІЇ § 5.8. Дисоціація кислот, основ і солей у водних розчинах За допомогою теорії електролітичної дисоціації

Електрохімічний ряд напруг металів – Електрохімія

ОКИСНЕННЯ І ВІДНОВЛЕННЯ 3. Електрохімія 3.2. Електрохімічний ряд напруг металів Щоб використовувати окисно-відновну реакцію, яка проходить між металом і іонами менш активного металу, для отримання електричної енергії, також потрібно провести просторове розділення “партнерів” окисно-відновної

Будова алкінів – АЛКІНИ

Хімія підготовка до ЗНО та ДПА Комплексне видання ЧАСТИНА І ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ ОРГАНІЧНА ХІМІЯ АЛКІНИ Будова алкінів Атоми Карбону при потрійному зв’язку перебувають у стані “р-гібридизації. Два σ-зв’язки, утворені гібридними орбіталями, розташовуються вздовж однієї