Дисахариди. Сахароза – Вуглеводи – Оксигеновмісні органічні сполуки

ХІМІЯ – Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання РОЗДІЛ III. ОРГАНІЧНА ХІМІЯ 12. Оксигеновмісні органічні сполуки 12.6. Вуглеводи 12.6.2. Дисахариди. Сахароза Дисахариди – продукти реакції конденсації двох молекул моносахаридів. Прикладами дисахаридів є сахароза, С12Н22O11,

Обмеженість моделі атома Бора – Модель атома Бора

БУДОВА АТОМА 4. Модель атома Бора Обмеженість моделі атома Бора – Постулати Бора теоретично не можуть бути обгрунтовані. – Модель атома Бора можна лише умовно перенести на системи з декількома електронами, тобто на інші

Водневий показник розчинів солей – Протолітична рівновага

КИСЛОТИ Й ОСНОВИ 2. Протолітична рівновага 2.4. Водневий показник розчинів солей Багато сольових розчинів мають нейтральне середовище, деякі – кисле або лужне. За Бренстедом, вода при цьому виконує функцію основи або кислоти. Приклад. Натрій

Склад і назви найважливіших кристалогідратів

ХІМІЯ – Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання ДОДАТКИ Додаток 7. Склад і назви найважливіших кристалогідратів Хімічна формула Хімічна назва Тривіальна назва Al(NO3)3 · 9Н2O Алюміній нітрат нонагідрат CaSO4 · 2Н2O Кальцій сульфат дигідрат

Виявлення Карбону – Якісний аналіз – Визначення формули

АНАЛІЗ ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК В аналізі структури органічної сполуки можна виділити декілька етапів: – якісний елементний аналіз – виявлення зв’язаних у молекулі елементів; – кількісний елементний аналіз – визначення числових відношень зв’язаних у молекулі різних

Корозія металів – ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТАЛІВ

Хімія підготовка до ЗНО та ДПА Комплексне видання ЧАСТИНА І ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТАЛІВ Корозія металів Корозією зазвичай називають мимовільне руйнування металів у результаті їхньої хімічної й електрохімічної взаємодії із зовнішнім середовищем та

Перші спроби класифікації хімічних елементів

Хімія підготовка до ЗНО та ДПА Комплексне видання ЧАСТИНА І ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ ПЕРІОДИЧНИЙ ЗАКОН І ПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ Д. І. МЕНДЕЛЄЄВА Перші спроби класифікації хімічних елементів Сімейства хімічних елементів У міру зростання кількості

МОДЕЛЬ ВІДШТОВХУВАННЯ ВАЛЕНТНИХ ЕЛЕКТРОННИХ ПАР ЦЕНТРАЛЬНОГО АТОМА – ПРОСТОРОВА КОНФІГУРАЦІЯ МОЛЕКУЛ

Хімія – універсальний довідник БУДОВА РЕЧОВИНИ ПРОСТОРОВА КОНФІГУРАЦІЯ МОЛЕКУЛ МОДЕЛЬ ВІДШТОВХУВАННЯ ВАЛЕНТНИХ ЕЛЕКТРОННИХ ПАР ЦЕНТРАЛЬНОГО АТОМА Просторова конфігурація молекули визначається відштовхуванням електронних пар центрального атома: Просторове розташування чотирьох електронних пар умовно відповідає знаходженню їх