Місце елементів-неметалів у Періодичній системі – ГАЛОГЕНИ

Хімія підготовка до ЗНО та ДПА Комплексне видання ЧАСТИНА І ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ ХІМІЯ ЕЛЕМЕНТІВ ГАЛОГЕНИ Місце елементів-неметалів у Періодичній системі Усі елементи в Періодичній системі Д. І. Менделєєва умовно можна розділити на два типи:

Хімічна рівновага – Оборотність хімічних реакцій – Хімічна реакція

ХІМІЯ – Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ 4. Хімічна реакція 4.9. Оборотність хімічних реакцій За цією ознакою розрізняють: – реакції, які за однакових умов відбуваються у двох протилежних напрямках,

Ентальпія кристалічної гратки твердих речовин при 25 °С у кДж/моль

ДОДАТОК 3. Термодинамічні величини простих речовин і сполук. Стандартна ентальпія утворення ∆ Н f, 2 98 º I Ентропія S 298 º Ентальпія кристалічної гратки ∆ H 0 кр. гр. твердих речовин при 25

Солі сульфатної кислоти – ПІДГРУПА ОКСИГЕНУ

ПОСІБНИК З ХІМІЇ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ ДО ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ Частина II. НЕОРГАНІЧНА ХІМІЯ Розділ 9. ПІДГРУПА ОКСИГЕНУ § 9.8. Солі сульфатної кислоти Сульфатна кислота, як двохосновна, утворює два ряди солей: середні, що називаються сульфатами,

Тема 33. Алкени

Хімія підготовка до ЗНО та ДПА Комплексне видання ЧАСТИНА ІІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ ОРГАНІЧНА ХІМІЯ Тема 33. Алкени Серед чотирьох наведених варіантів відповідей виберіть одну правильну 1. Позначте назву алкену, що містить три

Кисень – Елементи VIA групи

ХІМІЯ – Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання РОЗДІЛ II. НЕОРГАНІЧНА ХІМІЯ 9. Неметалічні елементи та їхні сполуки. Неметали 9.3. Елементи VIA Групи 9.3.3. Кисень Фізичні властивості кисню Кисень О2 – це газ без

Поліприєднання

ОРГАНІЧНІ РЕАКЦІЇ 3. Іонні реакції 3.7. Поліприєднання У реакції поліприєднання відбувається електрофільне приєднання молекул спирту за полярними подвійними зв’язками. Якщо кожен із реагентів має по дві функціональні групи, то з цих двох мономерів утворюються

Гібридизація орбіталей – Ковалентний зв’язок – Типи хімічного зв’язку

ХІМІЧНИЙ ЗВ’ ЯЗОК 2. Типи хімічного зв’язку 2.3. Ковалентний зв’язок Гібридизація орбіталей Виходячи з конфігурації електронів, атом Карбону мав би бути двовалентним, утворюючи зв’язки в результаті перекривання двох напівзайнятих 2р-орбіталей з орбіталями інших атомів.