Відносна атомна маса, молекулярна маса, формульна маса

ХІМІЯ – Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ 1. Основні хімічні поняття. Речовина 1.6. Відносна атомна маса, молекулярна маса, формульна маса Теоретична хімія має справу з атомами і молекулами, і

Енергія в проміжних реакціях – Перетворення енергії в хімічних реакціях

ЕНЕРГЕТИКА ХІМІЧНИХ РЕАКЦІЙ 1 . Перетворення енергії в хімічних реакціях 1.4 . Енергія в проміжних реакціях Часто зустрічаються реакції, зміну енергії яких експериментально важко або взагалі неможливо визначити. Проте непрямим шляхом ця проблема вирішується:

Фізичні властивості фенолу – СПИРТИ Й ФЕНОЛИ

Хімія підготовка до ЗНО та ДПА Комплексне видання ЧАСТИНА І ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ ОРГАНІЧНА ХІМІЯ СПИРТИ Й ФЕНОЛИ Фізичні властивості фенолу Фенол являє собою безбарвні кристали (в ідеалі), при зберіганні набуває рожевуватого забарвлення внаслідок часткового

ОКИСНЕННЯ – ВІДНОВЛЕННЯ

Хімія – універсальний довідник ГАЛОГЕНИ ОКИСНЕННЯ – ВІДНОВЛЕННЯ Суть реакції між металом і галогеном полягає у втраті електронів атомами одного елемента (у даному випадку металу) і приєднанні цих електронів атомами іншого елемента (галогену). Такі

Фосфор – ПІДГРУПА НІТРОГЕНУ

ПОСІБНИК З ХІМІЇ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ ДО ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ Частина II. НЕОРГАНІЧНА ХІМІЯ Розділ 10. ПІДГРУПА НІТРОГЕНУ § 10.10. Фосфор Фосфор – аналог нітрогену, оскільки електронна конфігурація його валентних електронів, як і у нітрогену,

Феноли – Оксигеновмісні органічні сполуки

Хімія Органічна хімія Оксигеновмісні органічні сполуки Феноли Феноли – це органічні сполуки, у молекулах яких гідроксильні групи зв’язані з бензеновим ядром. Феноли з однією гідроксигрупою називаються одноатомнимИ. Найпростіший фенол має загальну формулу . Його

Йонний зв’язок

Хімія Загальна хімія Хімічний зв’язок Йонний зв’язок Йонний зв’язок – це зв’язок, зумовлений електростатичним тяжінням між різнойменно зарядженими йонами. Під час утворення йонного зв’язку один з атомів віддає електрон, перетворюючись на позитивно заряджений іон

Ізомери – ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

Хімія підготовка до ЗНО та ДПА Комплексне видання ЧАСТИНА І ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ ОРГАНІЧНА ХІМІЯ ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК Ізомери Одній молекулярній формулі можуть відповідати різні речовини. Наприклад, для сполуки зі складом С4Н10 можна запропонувати