Умовні позначення, назви та одиниці фізичних величин

ПОСІБНИК З ХІМІЇ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ ДО ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ДОДАТОК 1. Умовні позначення, назви та одиниці фізичних величин η – Вихід продукту (масова частка виходу) – Аr – Відносна атомна маса – Mr –

Кількість речовини, молярна маса

ХІМІЯ – Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ 1. Основні хімічні поняття. Речовина 1.7. Кількість речовини, молярна маса Кількість речовини п (або V, ню) – це фізична величина, яка визначає

SN2-механізм – Нуклеофільне заміщення

ОРГАНІЧНІ РЕАКЦІЇ 3. Іонні реакції 3.3 . Нукпеофільне заміщення SN 2- механізм При цьому нуклеофільному заміщенні процес проходить однорівнево. Нуклефіл ОН – атакує атом Карбону з боку, протилежного до атома Брому, що заміщується. В

IОННІ КРИСТАЛИ

Хімія – універсальний довідник БУДОВА РЕЧОВИНИ IОННІ КРИСТАЛИ Іонною будовою володіє більшість сполук металів із неметалами. У вузлах іонної кристалічної гратки можуть знаходитися не тільки прості, але і складні iони, що мають у своїй

Тема 16. Оксиди – ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

Хімія підготовка до ЗНО та ДПА Комплексне видання ЧАСТИНА ІІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК Тема 16. Оксиди Серед чотирьох наведених варіантів відповідей виберіть одну правильну 1. Вкажіть ряд речовин, в

Хімічна рівновага – ХІМІЧНІ РЕАКЦІЇ ТА ЗАКОНОМІРНОСТІ ЇХ ПЕРЕБІГУ

Хімія підготовка до ЗНО та ДПА Комплексне видання ЧАСТИНА І ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ ХІМІЧНІ РЕАКЦІЇ ТА ЗАКОНОМІРНОСТІ ЇХ ПЕРЕБІГУ Хімічна рівновага Оборотні реакції Часто напрям реакції залежить від умов її проведення. Наприклад, за звичайних умов

Хімічний зв’язок і валентність

ПОСІБНИК З ХІМІЇ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ ДО ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ Частина І. ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ Розділ 3. ХІМІЧНИЙ ЗВ’ЯЗОК § 3.10. Хімічний зв’язок і валентність Валентність атома (елемента) також належить до основних понять хімії. Вона характеризує

Електроліз водних розчинів електролітів (кислот, основ, солей) – Електроліз

ХІМІЯ – Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ 6. Суміші речовин. Розчини 6.13. Електроліз 6.13.2. Електроліз водних розчинів електролітів (кислот, основ, солей) Під час електролізу водних розчинів електролітів, крім катіонів