ГІДРОЛІЗ СОЛЕЙ

Хімія – універсальний довідник ХІМІЧНИЙ ПРОЦЕС ХІМІЧНА РІВНОВАГА ГІДРОЛІЗ СОЛЕЙ Гідроліз солі – обмінна реакція між сіллю і водою. Схема гідролізу за катіоном: Гідролізу за катіоном підлягають солі слабкої основи і сильної кислоти: Чим

Моль. Молярна маса

ПОСІБНИК З ХІМІЇ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ ДО ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ Частина І. ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ Розділ 1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ І ЗАКОНИ ХІМІЇ § 1.6. Моль. Молярна маса У Міжнародній системі одиниць (Сl) за одиницю кількості речовини

Природні джерела вуглеводнів та їхня переробка

ХІМІЯ – Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання РОЗДІЛ III. ОРГАНІЧНА ХІМІЯ 11. Вуглеводні 11.5. Природні джерела вуглеводнів та їхня переробка 1. Природний газ – суміш газоподібних алканів: метан (близько 90%)1, етан, пропан, бутан.

Відкриття Д. І. Менделєєвим періодичного закону

ПОСІБНИК З ХІМІЇ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ ДО ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ Частина І. ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ Розділ 2. ПЕРІОДИЧНИЙ ЗАКОН Д. І. МЕНДЕЛЄЄВА І БУДОВА АТОМІВ § 2.1. Відкриття Д. І. Менделєєвим періодичного закону Відкриття Д. І.

Металічний зв’язок – Йонний, металічний і водневий зв’язки

ХІМІЯ – Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ 3. Хімічний зв’язок 3.7. Йонний, металічний і водневий зв’язки 3.7.2. Металічний зв’язок У речовинах, які утворені металічними хімічними елементами, між атомами виникає

ВАЛЕНТНІСТЬ І ЕЛЕКТРОННА БУДОВА АТОМІВ

Хімія – універсальний довідник ВІД НАТРІЮ ДО АРГОНУ ВАЛЕНТНІСТЬ І ЕЛЕКТРОННА БУДОВА АТОМІВ Для схематичного зображення електронної будови атомів часто використовується наступна форма: записують символ елемента і навколо нього крапками позначають електрони зовнішнього валентного

АТОМНО-МЕТАЛІЧНІ КРИСТАЛИ – КРИСТАЛИ

Хімія – універсальний довідник БУДОВА РЕЧОВИНИ КРИСТАЛИ АТОМНО-МЕТАЛІЧНІ КРИСТАЛИ Прикладами атомно-металічних кристалів є кристали натрію, калію, заліза, хрому, барію (рис.19), міді, алюмінію, свинцю (рис.20), цинку, кадмію, магнію (рис. 21). Рис. 19. Кубічна об’ємно-центрована кристалічна

Магній гідроксид – Металічні елементи головної підгрупи II групи

ХІМІЯ – Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання РОЗДІЛ II. НЕОРГАНІЧНА ХІМІЯ 8. Металічні елементи та їхні сполуки. Метали 8.3. Металічні елементи головної підгрупи II групи1 8.3.4. Магній гідроксид Магній гідроксид – нерозчинна у