Номенклатура алкенів – АЛКЕНИ

Хімія підготовка до ЗНО та ДПА Комплексне видання ЧАСТИНА І ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ ОРГАНІЧНА ХІМІЯ АЛКЕНИ Номенклатура алкенів У алкенах з нерозгалуженим карбоновим ланцюгом нумерацію атомів Карбону починають із того кінця, до якого ближче перебуває

ВОДЕНЬ У ПРИРОДІ – ВОДЕНЬ

Хімія – універсальний довідник ВОДЕНЬ ВОДЕНЬ У ПРИРОДІ За поширенням у Всесвіті Гідроген займає перше місце. На його частку припадає близько 92% всіх атомів (8% складають атоми Гелію, частка всіх інших разом узятих елементів

Визначення – Швидкість реакції

ШВИДКІСТЬ ХІМІЧНИХ РЕАКЦІЙ 2. Швидкість реакції У ході хімічної реакції кількість початкових речовин постійно зменшується, а кількість продуктів реакції відповідно збільшується. Зміну кількості початкових речовин чи продуктів реакції за певний проміжок часу називають швидкістю

Стандартні ентальпія утворення й ентропія іонів у водних розчинах

ДОДАТОК 3. Термодинамічні величини простих речовин і сполук. Стандартна ентальпія утворення ∆ Н f, 2 98 º I Ентропія S 298 º Стандартні ентальпія утворення й ентропія іонів у водних розчинах Іон (ag) ∆Нf,298º

АТОМНО-КОВАЛЕНТНІ КРИСТАЛИ – КРИСТАЛИ

Хімія – універсальний довідник БУДОВА РЕЧОВИНИ КРИСТАЛИ АТОМНО-КОВАЛЕНТНІ КРИСТАЛИ Прикладами атомно-ковалентних кристалів є кристали алмазу і кварцу. У кристалі алмазу кожен атом С утворює чотири σ-зв’язки з чотирма іншими (рис. 17). Рис. 17. Кристалічна

Електронегативність – Періодичний закон та теорія будови атома

Хімія Загальна хімія Періодичний закон та теорія будови атома Електронегативність Електронегативність – здатність атома притягати до себе електрони інших атомів (маються на увазі валентні електрони зовнішнього енергетичного рівня). Звичайно за одиницю приймають електронегативність Літію

Прості речовини – ГАЛОГЕНИ

Хімія підготовка до ЗНО та ДПА Комплексне видання ЧАСТИНА І ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ ХІМІЯ ЕЛЕМЕНТІВ ГАЛОГЕНИ Прості речовини Хімічні властивості простих речовин Прості речовини галогенів являють собою двохатомні молекули. У молекулі атоми з’єднані одинарним ковалентним

Тема 36. Спирти

Хімія підготовка до ЗНО та ДПА Комплексне видання ЧАСТИНА ІІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ ОРГАНІЧНА ХІМІЯ Тема 36. Спирти Серед чотирьох наведених варіантів відповідей виберіть одну правильну 1. Позначте реакцію, характерну для спиртів: A.