Визначення структурної формули – Визначення формули

АНАЛІЗ ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК 1.4 . Визначення структурної формули Для знайденої молекулярної формули спочатку записують усі можливі ізомерні структури. Далі перевіряють типові властивості цих речовин, щоб встановити, яка структурна формула підходить до визначуваної речовини. Приклад.

Ацетальдегід – КИСНЕВМІСНІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ

ПОСІБНИК З ХІМІЇ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ ДО ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ Частина III. ОРГАНІЧНА ХІМІЯ Розділ 17. КИСНЕВМІСНІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ § 17.7. Ацетальдегід Ацетальдегід, або оцтовий альдегід, або етаналь, – безбарвна рідина з різким запахом, добре

РУХ ЕЛЕКТРОНА В АТОМІ

Хімія – універсальний довідник БУДОВА АТОМА РУХ ЕЛЕКТРОНА В АТОМІ Розглянемо стан електронів в атомі. Зрозуміло, електрони не можуть бути нерухомими. Якби електрон був нерухомим, то під дією сили притягання до позитивно зарядженого ядра

КИСЛОТИ І ОСНОВИ – ЕЛЕКТРОЛІТИ

Хімія – універсальний довідник ЕЛЕКТРОЛІТИ КИСЛОТИ І ОСНОВИ Загальним для всіх кислот при їх взаємодії з водою є утворення іона оксонію Н3O+ (саме цей іон, зокрема, викликає зміну забарвлення індикаторів), тому більш точне визначення

Органічна хімія – Хімія

Хімія Органічна хімія Органічна хімія – це хімія сполук на основі Карбону. Атоми Карбону можуть утворювати ланцюжки, кільця, з’єднуватися з іншими атомами. Завдяки цій та іншім властивостям Карбон утворює мільйони органічних сполук. Розмаїття органічних

Приклади розв’язування типових задач – Урок 7

ХІМІЯ – Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ 6. Суміші речовин. Розчини Приклади розв’язування типових задач Задача 1. Складіть молекулярне рівняння, що відповідає такому скороченому йонно-молекулярному рівнянню: Розв’язання Йонно-молекулярне рівняння

Нукліди, ізотопи

ХІМІЯ – Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ 2. Будова атома 2.2. Нукліди, ізотопи Будь-який вид атомів, який характеризується певним масовим числом і атомним номером, називають нуклідом. Нині кількість відомих

Кристалічні гратки

Хімія Загальна хімія Хімічний зв’язок Кристалічні гратки Залежно від фізичних умов речовини можуть існувати в різних агрегатних станаХ: – Плазма – іонізований газ; – Газоподібний стаН, який характеризується слабкою і невпорядкованою взаємодією частинок (молекул);