Тести – Урок 10 – Оксигеновмісні органічні сполуки

ХІМІЯ – Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання РОЗДІЛ III. ОРГАНІЧНА ХІМІЯ 12. Оксигеновмісні органічні сполуки Тести 12.1 Укажіть речовини, з яких готують реактив для виявлення багатоатомних спиртів А КОН, CuSO4 Б CuO, CuSO4

Місце хімії серед природничих наук

Хімія підготовка до ЗНО та ДПА Комплексне видання ЧАСТИНА І ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ ОСНОВНІ ЗАКОНИ Й ПОНЯТТЯ ХІМІЇ Місце хімії серед природничих наук Хімія належить до наук про Природу (природничих наук). На відміну від фізики,

ВИРОБНИЦТВО ЧАВУНУ І СТАЛІ – ХІМІЯ МЕТАЛІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

Хімія – універсальний довідник ХІМІЯ МЕТАЛІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ВИРОБНИЦТВО ЧАВУНУ І СТАЛІ Сировиною для одержання заліза є залізні руди, основою яких можуть бути оксид феруму (III) (червоний залізняк) або ферит феруму (II) Fе3O4 (магнітний залізняк,

Прості та складні речовини. Алотропія

ХІМІЯ – Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ 1. Основні хімічні поняття. Речовина 1.5. Прості та складні речовини. Алотропія Усі речовини поділяють на прості і складні. Прості речовини – це

Ентальпія реакції – Перетворення енергії в хімічних реакціях

ЕНЕРГЕТИКА ХІМІЧНИХ РЕАКЦІЙ 1 . Перетворення енергії в хімічних реакціях 1.3 . Ентальпія реакції Енергію, що виділилася або була поглинута в ході хімічної реакції, називають ентальпією реакції ∆HR або тепловим ефектом реакції. Значення цієї

Складання формул сполук з використанням валентності

Хімія підготовка до ЗНО та ДПА Комплексне видання ЧАСТИНА І ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ ОСНОВНІ ЗАКОНИ Й ПОНЯТТЯ ХІМІЇ Складання формул сполук з використанням валентності Знаючи значення валентності елементів, можна самостійно скласти формулу бінарної сполуки. Наприклад,

Біологічна роль білків – АМІНОКИСЛОТИ Й БІЛКИ

Хімія підготовка до ЗНО та ДПА Комплексне видання ЧАСТИНА І ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ ОРГАНІЧНА ХІМІЯ АМІНОКИСЛОТИ Й БІЛКИ Біологічна роль білків Усі без винятку хімічні реакції в організмі відбуваються у присутності спеціальних каталізаторів – ферментів,

Оксиди Карбону та Силіцію – КАРБОН. СИЛІЦІЙ

Хімія підготовка до ЗНО та ДПА Комплексне видання ЧАСТИНА І ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ ХІМІЯ ЕЛЕМЕНТІВ КАРБОН. СИЛІЦІЙ Оксиди Карбону та Силіцію Карбон(ІІ) оксид У молекулі карбон мснооксиду (чадного газу) СО атоми Карбону й Оксигену зв’язані