Двоблокова партійна система


Політологічний словник

Двоблокова партійна система – партійна система, в якій визначальну роль відіграють основні більш-менш стійкі коаліції політичних партій, які зберігають союзницькі відносини в опозиції. Прикладом може бути партійна система Франції, в якій домінують дві відносно стійкі коаліції партій – демократів і республіканців у правій частині політичного спектра, соціалістів і комуністів – у лівій.

Шляхтун П. П. Парламентаризм: Словник – довідник. – К., 2003.

М. Головатий

Речення зі словами іншомовного походження.
Ви зараз читаєте: Двоблокова партійна система