Ефективність державного регулювання економіки

Ефективність державного регулювання економіки – комплексна характеристика результативності різних форм та методів державного регулювання народного господарства. Загальним показником такої ефективності є переважання позитивних результатів регулювання над витратами на утримання відповідних державних органів. Конкретизацією даного критерію є з’ясування результативності окремих функцій державного регулювання економіки (див. Державне регулювання економіки). Загалом можна стверджувати, що Е. д. р. е. є на тривалому проміжку часу високою,

оскільки без нього, або за нераціональних дій суб’єктів такого регулювання економіка країни зазнає величезних збитків (див. Криза економічна). Найповніше часткову Е. д. р. е. визначається у разі здійснення раціональної антикризової політики. В західній економічній літературі Е. д. р. е. визначають за допомогою парето-ефективності, тобто економіки, в якій ніхто не може збагатитися інакше, як за рахунок збіднення іншого. З метою максимізації суспільного добробуту В. Парето сформулював правило, згідно з яким для досягнення максимального добробуту неможливо поліпшити становище будь-кого шляхом зміни обсягу виробництва та обміну, не погіршивши становище інших (соціальний оптимум Парето). У разі відсутності змін, які могли б поліпшити добробут одних людей, не погіршивши добробут інших, отримуємо парето-ефективний розподіл ресурсів.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (2 votes, average: 5,00 out of 5)


Наполегливість прислів'я.
Ви зараз читаєте: Ефективність державного регулювання економіки