Ефективність інвестиційЕфективність інвестицій – комплекс соціально-економічних показників результативності процесу інвестування. Має два основні виміри; як суто економічний показник, що характеризує співвідношення отриманого результату до витрат, здійснених відповідно до інвестиційного проекту, і як соціально-економічний показник, який, крім економічного ефекту, містить соціальний – поліпшення умов життя людей, зниження рівня безробіття, поліпшення стану навколишнього середовища, розвиток особистості тощо. Проте соціально-економічну Е. і. виміряти

практично неможливо. Тому акцентують на визначенні економічної ефективності, передусім ефективності капіталовкладень. Основними факторами, що впливають на рівень Е. і., є обсяг інвестицій, сфера реалізації інвестиційного проекту, відсоток за кредит, обсяг податків на прибуток підприємства та на додану вартість, рівень продуктивності праці та організації виробництва, професіоналізм менеджерів і підприємця тощо. У західній економічній літературі поширений бухгалтерський підхід, згідно з яким на тривалому проміжку часу основним показником є прибутковість, а на короткому – ліквідність, тобто здатність активів
підприємства, його цінностей до перетворення на готівкові гроші, платоспроможність фірми. Загалом інвестиційний проект ефективний, якщо очікуваний прибуток перевищує очікувані витрати. Точнішим показником загальної ефективності інвестиційного проекту є показник чистої приведеної вартості, який визначається як різниця між поточною приведеною вартістю сукупних майбутніх доходів і поточною приведеною вартістю загальних майбутніх витрат на реалізацію інвестиційного проекту та експлуатацію певного об’єкта впродовж періоду його існування. Похідними показниками ефективності інвестиційного проекту є показник найменших витрат (обчислюється як витрати на проект за найдешевшого варіанта), рентабельності (визначається як співвідношення між всіма дисконтованими доходами від проекту і всіма дисконтованими витратами на нього).


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (No Ratings Yet)
Loading...


Твір-опис картини с.васильківського козача гора.
Ви зараз читаєте: Ефективність інвестицій