Ефективність нагромадження

Ефективність нагромадження – макроекономічний показник, який обчислюють як відношення зростання реальних доходів населення до зростання фонду нагромадження:де Ефн – ефективність фонду нагромадження, РД – реальні доходи населення, ФН – фонд нагромадження. Активнішу роль у цьому процесі відіграє зростання фонду нагромадження та його ефективність. Водночас зростання реальних доходів населення активно обернено впливає на фонд нагромадження передусім через збільшення норми заощаджень. Зростання фонду споживання та його ефективності

значною мірою залежить від структури фонду нагромадження. Найважливішим елементом фонду нагромадження є виробниче нагромадження, але безпосередньо на підвищення життєвого рівня населення впливає невиробниче нагромадження, або нагромадження сфери нематеріального виробництва. Основні засоби підвищення Е. н.: зниження матеріаломісткості, енергомісткості виробництва, поліпшення технологічної структури, інвестицій (зокрема збільшення частки інвестицій на розвиток людини та відносне зменшення її на розвиток речових елементів продуктивних сил), удосконалення відтворювальної структури капіталовкладень
(скорочення частки нового будівництва за одночасного зростання витрат на технічне переоснащення та реконструкцію функціонуючих підприємств та ін.; істотне скорочення тривалості будівництва та ін. Технологічна структура капіталовкладень (зокрема співвідношення вартості машин, устаткування та проектних робіт, з одного боку, і вартості монтажно-будівельних робіт – з іншого) у розвинених країнах світу з приблизно такими природно-кліматичними умовами, як в Україні, становила в середині 90-х 50:50, а в Україні 1996 – 60:40.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Гіпербола функція приклади.
Ви зараз читаєте: Ефективність нагромадження