Екологічні права і обов’язки громадян України

Екологічні права і обов’язки громадян України – система юридично закріплених за громадянами повноважень та зобов’язань в екологічній сфері. Найбільш повно Е. п. і о. г. У. закріплені у Законі України “Про охорону навколишнього природного середовища” (ст. ст. 9- 12). Згідно із Законом, громадянин України має право на: безпечне для життя і здоров’я навколишнє природне середовище; участь в обговоренні проектів законодавчих актів, матеріалів стосовно розміщення, будівництва і реконструкції об’єктів, які можуть негативно впливати

на стан навколишнього природного середовища, та внесення пропозицій до державних і господарських органів, установ і організацій з цих питань; участь у розробці та виконанні екологічних заходів; здійснення загального та спеціального використання природних ресурсів; об’єднання в громадські природоохоронні формування; одержання в установленому порядку повної та достовірної екологічної інформації; участь у проведенні громадської екологічної експертизи; здобуття екологічної освіти; подання до суду позовів на державні органи, підприємства, установи, організації і громадян про відшкодування шкоди, заподіяної
їхньому здоров’ю та майну внаслідок негативного впливу на навколишнє природне середовище. Ці права гарантуються державою і забезпечуються: державними заходами щодо підтримання, відновлення і поліпшення стану навколишнього природного середовища; участю громадських об’єднань та громадян в екологічній діяльності; здійсненням державного і громадського контролю за дотриманням екологічного законодавства; компенсацією в установленому порядку шкоди, заподіяної здоров’ю і майну громадян внаслідок порушення норм законодавства, тощо. Ради народних депутатів, спеціально уповноважені державні органи управління у відповідній галузі зобов’язані надавати всебічну допомогу громадянам у реалізації гарантованих прав. Законодавством передбачені також обов’язки громадян у галузі охорони навколишнього природного середовища, а саме: берегти, охороняти і раціонально використовувати природні багатства; здійснювати діяльність з дотриманням вимог екологічної безпеки; не порушувати екологічні права та законні інтереси інших суб’єктів; компенсувати завдану ними шкоду тощо. Див. також Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Інертність у техніці та побуті.
Ви зараз читаєте: Екологічні права і обов’язки громадян України