Екологія

Екологія як наука про довкілля

ТЕМА І ЕКОЛОГІЯ ЯК НАУКА ПРО ДОВКІЛЛЯ § 1. Екологія як наука про довкілля Мал. 1. Ернст Геккель Екологія як наука. Екологія (грец. “еко” – дім, “логос” – наука) – наука про дім, місце

Ресурси техносфери

СИСТЕМА “ПРИРОДА – НАСЕЛЕННЯ – ГОСПОДАРСТВО” ТЕМА 3 ТЕХНОГЕНЕЗ І ЕКОНОМІКА §16. Ресурси техносфери – масштаби і межі споживання Серед основних чинників, що визначають масштаби споживання ресурсів, можна відзначити розширення обсягів виробництва, зростання енергоспоживання,

Техногенез, етапи розвитку техногенезу

СИСТЕМА “ПРИРОДА – НАСЕЛЕННЯ – ГОСПОДАРСТВО” ТЕМА 3 ТЕХНОГЕНЕЗ І ЕКОНОМІКА § 13.Техногенез, етапи розвитку техногенезу Сутність техногенезу. Техногенез – це сукупність геохімічних і геофізичних процесів, пов’язаних з діяльністю людини, що істотно змінили і

Видобувна і обробна промисловість: вплив на довкілля. Підприємства, що найбільше забруднюють довкілля

СИСТЕМА “ПРИРОДА – НАСЕЛЕННЯ – ГОСПОДАРСТВО” ТЕМА 5 ПРОМИСЛОВЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ § 23. Видобувна і обробна промисловість: вплив на довкілля. Підприємства, що найбільше забруднюють довкілля Видобувна і обробна промисловість: вплив на довкілля. За характером виробництва

Історичні етапи взаємодії суспільства і природи та їхні екологічні особливості

ТЕМА ІІ ПРИРОДА І ЛЮДИНА: СИСТЕМНИЙ ПІДХІД § 8. Історичні етапи взаємодії суспільства і природи та їхні екологічні особливості 3 історії становлення людини.. Час появи людини на Планеті Земля різні вчені трактують по-різному і

Рекреація і туризм. Ресурси рекреації і туризму

СИСТЕМА “ПРИРОДА – НАСЕЛЕННЯ – ГОСПОДАРСТВО” ТЕМА 7 РЕКРЕАЦІЙНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ §30. Рекреація і туризм. Ресурси рекреації і туризму Сутність категорій “рекреація” і “туризм”. Під рекреацією (лат. rekreatio) розуміють відновлення, відтворення фізичних і духовних сил,

Відходи сільськогосподарського виробництва, проблеми їх утилізації і переробки

СИСТЕМА “ПРИРОДА – НАСЕЛЕННЯ – ГОСПОДАРСТВО” ТЕМА 6 СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ §28. Відходи сільськогосподарського виробництва, проблеми їх утилізації і переробки Основні типи відходів сільського господарства. Відходи виробництва – це матеріальні залишки виробничого процесу (сировини, матеріалів,

Ресурси промислового виробництва й особливості їх використання

СИСТЕМА “ПРИРОДА – НАСЕЛЕННЯ – ГОСПОДАРСТВО” ТЕМА 5 ПРОМИСЛОВЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ §21. Ресурси промислового виробництва й особливості їх використання. Під природними ресурсами розуміють елементи природи, які залучені до матеріального виробництва і формують його сировинну та

Забруднення, його вплив на компоненти природи й живі організми. Джерела антропогенного забруднення навколишнього середовища

ТЕМА ІІІ ПРОБЛЕМА ЗАБРУДНЕННЯ ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА ТА СТІЙКОСТІ ГЕОСИСТЕМ ДО АНТРОПОГЕНИХ НАВАНТАЖЕНЬ § 9. Забруднення, його вплив на компоненти природи й живі організми. Джерела антропогенного забруднення навколишнього середовища Категорія “забруднення”, основні показники забруднення природного

Альтернативне сільське господарство та його види

СИСТЕМА “ПРИРОДА – НАСЕЛЕННЯ – ГОСПОДАРСТВО” ТЕМА 6 СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ §29. Альтернативне сільське господарство та його види Завдання альтернативного землеробства. Нині людство почало усвідомлювати, що подальше нарощення хімізації у сільському господарстві призведе до ще
Page 1 of 512345