Економічна безпека

Економічна безпека – стан захищеності економічної системи країни або групи країн від різноманітних внутрішніх і зовнішніх загроз, сукупність умов для її розширеного відтворення, а також комплекс необхідних заходів для забезпечення такої захищеності і відтворення. Залежно від структури економічної системи, у межах Е. б. виділяють безпеку розвитку продуктивних сил, техніко – економічних відносин, організаційно-економічних відносин, відносин економічної власності та безпеку господарського механізму. З урахуванням взаємодії цих підсистем

доцільно виділяти безпеку технологічного способу виробництва, суспільного способу виробництва, економічного способу виробництва, а також безпеку економічних відносин. Найважливішими внутрішніми загрозами економіці України є: 1) надмірна концентрація власності в руках кланово-кримінальної еліти; 2) тотальне зубожіння переважної частини населення; 3) зрощування державного апарату з українськими олігархами та кримінальними структурами; 4) високий рівень тінізації економіки; 5) високий рівень безробіття, передусім випускників вищих навчальних закладів; 6) надмірні масштаби міграції кваліфікованої робочої
сили; 7) технологічна деградація багатьох галузей економіки; 8) хибна або недостатньо раціональна економічна політика уряду чи різних форм цієї політики; 9) руйнування наукового потенціалу тощо. Основними зовнішніми загрозами Е. б. України є здебільшого сировинна спрямованість її експорту, низький рівень участі у міжнародному поділі праці, диктат МВФ та інших міжнародних фінансово-кредитних організацій щодо напрямів та змісту економічної політики та ін. Е. б. є складовою економічного суверенітету.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...WordPress › Error

There has been a critical error on your website.

Learn more about debugging in WordPress.