ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ РОБОТИ ЗАЛІЗНИЦЬ


Загальний курс транспорту

РОЗДІЛ 4

ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ УКРАЇНИ

4.4. ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ РОБОТИ ЗАЛІЗНИЦЬ

В умовах переходу країни, у тому числі і залізниць, на ринкові відносини важливими факторами є зниження собівартості перевезень і підвищення їхньої прибутковості. У зв’язку з цим до основних економічних показників роботи залізничного транспорту належать: продуктивність праці, собівартість перевезень, прибуток, рентабельність, фондовіддача.

Продуктивність праці на залізничному транспорті – це кількість тонно-кілометрів

і подвоєне число пасажиро-кілометрів, що припадають на одного працівника, зайнятого в перевезеннях (Чп).

Сума експлуатаційних витрат на виконання перевезень (£Е) включає: фонд оплати праці, відрахування на соціальні потреби, вартість палива, електроенергії, матеріалів, амортизаційні відрахування, інші витрати.

Прибуток – це показник, що характеризує всю господарську діяльність залізниць і підприємств транспорту. Вона визначається як різниця між доходами і експлуатаційними витратами (Е):

П=Д-Е,

Де Д – сумарні доходи, тобто кошти, отримані залізницею, дирекцією або підприємством

за вироблену і реалізовану продукцію, роботу і послуги (щодо перевезення пасажирів, вантажів, пошти і багажу; за роботи, виконані підсобними і промисловими підприємствами тощо).

Важливо знати не тільки абсолютні розміри прибутку (П), але і скільки його отримано з кожної гривні вартості виробничих фондів, що дорівнюють сумі основних фондів (ОФ) і обігових коштів (ОБК), тобто рентабельність.

Рентабельність (Р) визначають за формулою.

До основних виробничих фондів належать виробничі і службові будівлі, споруди (колія, лінії електропередачі тощо), рухомий склад, прилади, механізми, верстати, устаткування (наприклад, вантажно-розвантажувальне та ін.). До обігових коштів належать: оборотні виробничі фонди (матеріали, сировина, паливо, запасні частини) і фонди обігу (запаси готової продукції на складі, кошти на рахунках банківських та інших кредитних установ).

Показник фондовіддачі характеризує рівень використання основних виробничих фондів у виразі.

Розглянуті економічні показники тісно пов’язані між собою: із збільшенням продуктивності праці знижується собівартість і зростає прибуток, рентабельність перевезень і фондовіддача.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Різноманіття нуклеїнових кислот у прокаріотів.
Ви зараз читаєте: ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ РОБОТИ ЗАЛІЗНИЦЬ