Економічні реформи


Економічні реформи – процес кількісно-якісних і радикальних (сутнісних) змін у межах однієї економічної системи або її перетворення в іншу, які втілюються в різних моделях шляхом проведення економічної політики. Е. р. в межах однієї економічної системи означають водночас різні типи змін в кожній з її підсистем, а також взаємодії між ними. За незмінності типу економічної системи в її межах відбуваються якісні та сутнісні зміни в межах технологічного способу виробництва; лише кількісно-якісні зміни з відносинами економічної власності та

господарським механізмом. Окремі елементи організаційно-економічних відносин зазнають здебільшого кількісно-якісних змін (наприклад, менеджмент), інші – більш радикальних. Е. р. у постсоціалістичних країнах і країнах, що розвиваються, здійснюють за двома основними моделями. Перша – модель “шокової терапії”, в її основі – монетаристська економічна теорія, яка втілювалася в життя під диктатом МВФ. Ця модель мало враховує специфіку країни, в якій здійснюються Е. р., менталітет народу, стан науково-технічного та технологічного потенціалу, а тому виявилася значною мірою витратною, малоефективною й проводилась
в інтересах незначної кількості осіб. Використання моделі “шокової терапії” в Україні призвело до тотального зубожіння населення. Друга модель – модель поступових реформ (так званий градуалізм), без жорстоких експериментів над власним народом, руйнування продуктивних сил, державної власності тощо. Найпослідовніше цю модель втілює уряд Китаю. З 1979 по 2003 середньорічний приріст ВВП в Китаї становив близько 10%, внаслідок чого ВВП на душу населення майже подвоївся. Успіх Е. р. у Китаї забезпечило те, що він здійснює їх самостійно з активним державним регулюванням, спираючись на власну науку, власну економічну модель, реалізує захист свого ринку та свого виробника. Міжнародні кредити та угоди в Китаї прийнятні лише за умови, що вони забезпечують створення робочих місць. У країні діє близько 400 тис. спільних підприємств. Усі вони виробничі, й контрольний пакет їхніх акцій належить Китаю.1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Які турботи приносить весна людям у селі.
Ви зараз читаєте: Економічні реформи