Економічні системи антагоністичні


Економічні системи антагоністичні – системи, протилежні за характером власності (передусім на засоби виробництва), господарським механізмом, роллю товарно-грошових відносин, економічним світоглядом тощо. За часів існування СРСР такими були економічні системи США та Радянського Союзу. Якщо в СРСР державі належало понад 90% власності на засоби виробництва, то в США – менше 5%. Водночас у США була більша величина одержавленого доходу. Персоніфікатором державної власності в СРСР була насамперед верхівка бюрократичного апарату (партійного,

радянського і господарського), у США – гігантські корпорації, які уособлювали представники великого капіталу (власники великих пакетів акцій, великих підприємств, вищі менеджери, банкіри). Господарський механізм у США базувався на поєднанні державних важелів (передусім економічних) з ринковими та монополістичною планомірністю, найповнішим використанням товарно-грошових відносин. В СРСР – на переважанні державного регулювання (насамперед адміністративних важелів), штучному обмеженні товарно-грошових відносин, відсутності дієвих стимулів до праці. Водночас в економічній системі США в останні три десятиліття
XX ст. існували народні підприємства, в яких соціалістичні цінності реалізувалися значно повніше, ніж на підприємствах СРСР. Крім того, у США була значно більша нерівність у розподілі доходів, але вищий рівень життя більшості населення (що зумовлено передусім різним рівнем продуктивності праці).


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Проект славетні українці.
Ви зараз читаєте: Економічні системи антагоністичні